Hyppää sisältöön

Ulkopuolisella arvioinnilla palautetta toiminnan laadusta

MaanpuolustuskorkeakouluPuolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
9.4.2021 15.30
Tiedote

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus sai NATO Quality Assurance Unconditional Accreditation -sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Sertifikaatin myötä yhteistyökumppanit tietävät, että koulutuskeskuksen toiminta kokonaisuudessa sekä kurssit vastaavat Naton laatustandardeja. Tänä keväänä sertifikaatin uusiminen on ajankohtaista.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskuksen (FINCENT) tavoite on olla nyt ja tulevaisuudessa vahva verkostoitunut edelläkävijä kriisinhallintakoulutuksessa. Tämä tavoite edellyttää koulutuskeskukselta korkealaatuisten kurssien, seminaarien ja tapahtumien järjestämistä. Laatujärjestelmällä on iso rooli tavoitetilan saavuttamisessa ja tietysti koko henkilöstön sitoutuminen yhteiseen visioon on edellytys keskuksen vaikuttavalle toiminnalle. Toiminnan ulkopuolinen arviointi ja palaute ovat tärkeässä roolissa oman toiminnan kehittämisessä.

Laadunhallintajärjestelmä luo pohjan

FINCENT:llä on ollut oikeus käyttää jo kuusi vuotta NATO Allied Command Transformation (ACT) logoa koulutustuotteidensa yhteydessä. Naton akkreditoinnin saaminen edellyttää, että koulutuskeskuksella on käytössään tehokas laadunhallintajärjestelmä, joka FINCENT:llä on kansainvälisesti arvostettu ISO9001, ja vähintään yksi Naton sertifioima kurssi kurssivalikoimassaan. Kurssin sertifioimiseksi vaaditaan Naton käyttämän Systems Approach to Training (SAT) -prosessin mukaista kurssin opetussuunnitelman tekemistä ja opetuksen järjestelyiden osaamista. Akkreditoinnin ylläpitäminen edellyttää myös vuosittaista raportointia koulutustoiminnasta. Kaikkien akkreditoitujen keskusten raporttien perusteella ACT:n laatutiimi kokoaa keskuksien parhaat käytänteet ja ratkaisut yhteenvetoraporttiin, joka jaetaan keskuksille hyödynnettäväksi toiminnan kehittämisessä.

Keskiössä oman toiminnan arviointi

Uudelleen akkreditointi käynnistyy FINCENT:n tekemällä itsearviointiraportilla, jossa organisaatio tuo esille, miten sen toiminta täyttää Naton asettamat vaatimukset. Vaatimukset on jaettu karkeasti kolmeen ryhmään: johtamis- ja laatujärjestelmä, opetus ja koulutus sekä FINCENT:n osallistuminen Naton partnerimaan koulutuskeskuksena koulutuksen organisoimiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Itsearviointiraportti toimitetaan arviointityhmälle ennen varsinaista keskuksen auditointia. Naton asiantuntijaryhmä vierailee keskuksessa huhtikuussa, ellei koronarajoitukset estä vierailua. Asiantuntijaryhmä suorittaa arvioinnin haastattelemalla keskuksen johtoa ja henkilöstöä, tarkastamalla tarkoituksenmukaisia asiakirjoja sekä tutustumalla opetus- ja koulutustiloihin. Vierailun perusteella koostettu raportti toimii perustana akkreditointipäätökselle.

Akkreditointiin osallistuminen on koulutuskeskukselle vapaaehtoista. Olemalla mukana FINCENT varmistaa, että sen tekemät koulutusratkaisut ja menetelmät täyttävät nyt ja tulevaisuudessa Naton operaatioiden asettamat vaatimukset. Asiakkaat ja oppilaat voivat luottaa saamansa opetuksen laatuun, kun keskus ja sen tarjoamat koulutukset on säännöllisesti arvioitu.