Hyppää sisältöön

FINCENT Naton kriisinhallintakoulutuksen koordinaattorina 

Naton kriisinhallintaa on 2010-luvulta lähtien kehitetty entistä kokonaisvaltaisemmaksi. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keskeisiä tehtäviä ovat kriisien ehkäisy ja niiden hallitseminen, konfliktin jälkeisen tilanteen vakauttaminen ja yhteisöjen jälleenrakennuksen tukeminen. FINCENT on toiminut Naton ja kumppanimaiden kriisinhallintakoulutuksen koordinaattorina vuodesta 2015 alkaen. 

Military Contribution to Peace Support NATO Education and Training (E&T) -ala (MC2PS- discipline) perustettiin maksimoimaan NATOn ja sen kumppaneiden molemminpuolinen hyöty. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kriisinhallinnallinen yhteistyö on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokasta sekä poliittisesti kiinnostavaa. MC2PS-strategian mukaan FINCENT koordinoi muiden koulutuskeskusten tarjoamaa MC2PS-koulutusta siten, että niiden opetussuunnitelmat ja -ohjelmat vastaavat Naton tarpeita ja vaatimuksia. Koordinointitehtävään sisältyy keskeisesti yhteistyö YK:n, Euroopan unionin sekä muiden kokonaisvaltaista kriisinhallintaa harjoittavien järjestöjen kanssa.

Military Contribution to Peace Support NATO (E&T) -ala on jaettu neljään toiminnalliseen klusteriin:
1. Comprehensive Approach (CA) keskittyy koulutusvaatimuksiin liittyen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, kulttuuritietoisuuteen sekä yhteistyöhön ja vuoropuheluun.
2. Human Security (HS) keskittyy koulutusvaatimuksiin seuraavissa aiheissa: siviilien suojelu, kulttuuriomaisuuden suojelu ja konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta.
3. Partnerships (PART) keskittyy koulutusvaatimuksiin yhteistyötahojen yhteentoimivuuteen ja sotilaallisiin kumppanuuksiin liittyen. 
4. Security Force Assistance (SFA) keskittyy koulutusvaatimuksiin liittyen aiheisiin Train, Advise and Assist (TAA) ja Security Sector Reform (SSR).

Suomesta tuli 4.4.2023 Naton 31. jäsenmaa. ”Kaikkien Naton jäsenmaiden turvallisuuteen sitoutuneesta Suomesta tulee luotettava liittolainen, joka vahvistaa alueellista vakautta.”, presidentti Sauli Niinistö 2023.

Viitteet: 2022 Discipline Alignment Plan for The Military Contribution to Peace Support Discipline

´