Hyppää sisältöön

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus kehittää kriisinhallinnan siviili- ja sotilasyhteistoiminnan koulutusta sekä ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta.

FINCENT muodostaa yhdessä Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin, Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) ja Raja- ja merivartiokoulun (RMVK) kanssa Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen. Keskuksen perusti vuonna 2008 FINCENT yhdessä Kriisinhallintakeskuksen kanssa. Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) tuli osaamiskeskuksen jäsen vuonna 2018 ja Raja- ja merivartiokoulusta (RMVK) vuonna 2020. FINCENT, Kriisinhallintakeskus, Polamk ja RMVK muodostavan osaamiskeskuksen ytimen, mutta toimivat itsenäisinä toimijoi

Osaamiskeskus pyrkii kehittämään yhteistä kriisinhallintakoulutusta sekä edistämään ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta. Koulutuksen lisäksi osaamiskeskus tekee tutkimus-ja julkaisutoimintaa sekä järjestää seminaareja. 

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen toimintaa ohjaa miniteriöiden välinen ja sisäministeriön vetämä siviili-sotilasyhteystyöryhmä. Keskuksen varsinaista toimintaa johtaa ja suunnittelee keskuksen johtoryhmä.

Kriisinhallintakeskus CMC Finland

Kriisinhallintakeskus CMC Finland on Suomessa siviilikriisinhallinnan kokoava toimija. CMC vastaa kaikkien kansainvälisiin siviilitehtäviin sekondeerattujen asiantuntijoiden rekrytoinnista ja koulutuksesta. CMC:ssä tehdään myös siviilikriisinhallinnan alan tutkimusta ja julkaisutoimintaa. CMC:n hankinta- ja logistiikkatiimi vastaa valmiudesta lähettää siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita tarvittavilla operaatiokohtaisilla varusteilla varustettuina sekä räätälöidystä varusteiden ja välineiden hankinnasta.

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos. Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu (RMVK) on Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Raja- ja merivartiokoulu antaa perus-, jatko-, ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteistoimintaviranomaisille. Raja- ja merivartiokoulu vastaa rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisjääkärikoulutuksesta.

 

´