Hyppää sisältöön

Naton operatiivisen suorituskykykonseptin arviointi- ja palauteohjelman osaamiskeskus

OCC-arviointi käynnissä

Naton operatiivisen suorituskykykonseptin arviointi- ja palauteohjelman (OCC E&F) tarkoituksena on kehittää Naton kumppanimaiden joukkojen yhteistoiminta- ja suorituskykyä. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT vastaa Puolustusvoimien OCC E&F -osaamiskeskuksen toiminnasta.

Puolustusvoimien OCC E&F -osaamiskeskus tukee Puolustusvoimien OCC-joukkopooliin asettamien joukkojen ja suorituskykyjen arviointien suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa. Osaamiskeskus vastaa OCC E&F -ohjelman tason 1 asiantuntijuudesta sekä OCC E&F Database Tool -tietojärjestelmän hallinnoinnista.

OCC E&F -osaamiskeskuksen toiminnan edellytyksenä on pitkäjänteinen pääesikunnan ohjaus sekä yhteistoiminnassa toteutettu suunnittelu- ja valmistelutyö arvioinneista vastaavien organisaatioiden ja avainhenkilöiden kanssa. FINCENT antaa NATO-koulutusta tukevaa kansallista täydennyskoulutusta OCC E&F -ohjelmaan liittyen. Tällä pyritään varmistamaan arviointihenkilöstön osaaminen ja laadukkaiden arviointien läpivieminen.

Naton OCC E&F -ohjelma

Naton operatiivisen suorituskykykonseptin arviointi- ja palauteohjelma OCC E&F kehittää Naton kumppanimaiden joukkojen yhteistoiminta- ja suorituskykyä. Kyseessä ei ole joukkojen koulutusohjelma, vaan vaiheittainen menetelmä arvioida, antaa palautetta ja kehittää OCC-joukkopooliin ilmoitettuja joukkoja.

OCC E&F -ohjelma toteutetaan kaksitasoisessa arviointiprosessissa. Molemmissa tasoissa suoritetaan kumppanimaan itsearviointi sekä Nato-arviointi. Tasolla 1 arvioidaan joukkojen yhteistoimintakyky (Interoperability). Arvioinnin kohteina ovat koulutus, osaaminen, organisaatiorakenteet, kokoonpanot ja materiaali. Tasolla 2 arvioidaan joukkojen suorituskyky tehtävän täyttämiseksi (Military Capability). Arvioinnin kohteena ovat tällöin joukon sotilaallinen suorituskyky ja sen kyky toteuttaa käsketyt tehtävät.

OCC E&F Database Tool -tietojärjestelmä tukee joukkojen arviointien valmistelua, toimeenpanoa ja tiedonhallintaa. Se mahdollistaa kumppanimaan joukkojen arviointitulosten, raporttien ja yhteensopivuuden sekä suorituskykyjen seuraamisen.

´