Hyppää sisältöön

Försvarsmaktens internationella center utbildar militärobservatörer för FN-uppdrag

Försvarsmaktens internationella center FINCENT
19.5.2021 16.44 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 13.35
Pressmeddelande

Försvarsmaktens internationella center (FöIC), som hör till Försvarshögskolan, ordnar utbildningen Advanced Induction Training (AIT) som en del av ett separat utbildnings- och urvalstillfälle vid Krishanteringscentret vid Björneborgs brigad. I detta sammanhang får finländska officerare som förbereder sig för militärobservatörsuppdrag grundläggande kunskaper och färdigheter.

Kolme maastopukuista sotilasta ja siviili kävelevät metsässä kohti telttaa

Leran klafsar under armékängorna när en grupp militärobservatörer marscherar iväg mot den överenskomna mötesplatsen. Det är dags att förhandla och förhandlingsparten är en ökänd fältherre. Innan gruppen stiger in i fältherrens tält repeterar de sitt uppdrag och går igenom sina anteckningar. Nu bär det av och alla vet vad det är fråga om.


Detta kan mycket väl vara en verklig situation i en krishärd någonstans i världen, men nu handlar det om försvarsmaktens övningsverksamhet. Försvarsmaktens internationella center, som hör till Försvarshögskolan, har utbildat militärobservatörer för FN-uppdrag i flera årtionden. Även om pandemin försöker sätta käpp i hjulet fortsätter utbildningen – visserligen delvis i tillämpad form och underkastad stränga säkerhetsföreskrifter. 

AIT-utbildningen ger blivande militärobservatörer tillräckliga grunder för att kunna sköta sin uppgift. Utbildningen omfattar både rikligt med teori och praktiska övningar i situationer som en militärobservatör möter i sin uppgift. På grund av pandemin har utbildningen förkortats från en militärobservatörskurs på tre veckor (United Nations Military Observer Course, UNMOC) till en veckas utbildning och inga utländska deltagare är med. Trots detta är utbildningsspråket engelska. 

Maastopuvussa ja huomioliivissä seisova majuri Viljanen

"Det är Finlands plikt att delta i FN:s militära observationsuppdrag även om situationen är utmanande. Och vi gör det som förväntas av oss genom att ordna tillräcklig utbildning för observatörer som snart ska börja utföra uppdrag på fältet", berättar major Juha Viljanen, chef för AIT-utbildningen. "Pandemin har onekligen påverkat i synnerhet sättet att genomföra den praktiska utbildningen och undervisningen, men genom noggrann planering och tillräckliga förberedelser kan vi genomföra utbildningen på ett säkert sätt", fortsätter han.

Hymyilevä kapteeni Saalimo seisoo maastopuku ja huomioliivi yllään

Patrol Base 9-2 nära Niinisalo garnison utgör deltagarnas hem under AIT-utbildningen. Det är liv och rörelse på basen när patrullerna förbereder sig för sina uppgifter. Trots att det verkar vara bråttom rör sig ingen inomhus utan ansiktsskydd och utan att beakta säkerhetsavstånden.  
"Säkerheten är viktigast", konstaterar kapten Jenni Saalimo, koordinator och säkerhetsofficer för utbildningen. "Alla som deltar i övningen har fått en så kallad coronapromemoria som de har i byxfickan. Den innehåller detaljerad information om vad vi förutsätter av varje deltagare", berättar Saalimo.

Maastopukuinen Sihvola seisoo karttaseinän edessä sininen YK:n lippalakki päässään

Då militärobservatörskursen som tidigare pågick i tre veckor har reducerats till en vecka är det klart att vi måste granska utbildningstemana kritiskt och noggrant välja de teman som bäst tillgodoser de militära observationsinsatsernas behov. 
"I utbildningsprogrammet inkluderades avsnitt som varje observatör säkert möter i sin uppgift och som även FN kräver av utbildningen för militärobservatörer. Dessa är till exempel utbildningshelheter med anknytning till informationssökning, patrullering och observation samt förhandlings- och medlingssituationer", berättar överstelöjtnant (i.a.) Pekka Sihvola, huvudlärare för AIT-utbildningen.

Maastopuvussa päällä oleva Peltola seisoo auton vieressä YK:n sininen lippalakki päässä

Utbildningsinnehållet verkar gå hem och upplevs som nödvändigt – det anser åtminstone major Janne-Matti Peltola som snart ska delta i den militära observationsinsatsen United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO): "Utbildningen har varit resultatinriktad. I synnerhet de praktiska övningarna som till exempel mötes- och förhandlingsutbildningen var mycket nyttiga. Jag har lärt mig mycket nytt. "

Efter varje övning ger utbildarna deltagarna feedback på hur uppgiften sköttes. Dessutom funderar grupperna inom sig på olika lösningsmodeller och teorikunskapen tillämpas i praktiken vid övergången till nästa uppgift.

Även om bara ungefär hälften av Advanced Induction Training-utbildningen är avklarad har personalen vid FöIC redan blicken riktad mot framtiden. Förberedelserna inför FN:s militärobservatörskurs (UNMOC), som enligt planerna ordnas i augusti, är i full gång och det finns en stark tro på att kursen kommer att genomföras.