Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus kouluttaa sotilastarkkailijoita YK-tehtäviin

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
19.5.2021 16.44
Tiedote

Maapuolustuskorkeakouluun kuuluva Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (PVKVK) toteuttaa Advanced Induction Training (AIT) -koulutustapahtuman osana Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen erillistä koulutus- ja valintatilaisuutta, jossa annetaan perustiedot ja -taidot sotilastarkkailijatehtäviin valmistautuville suomalaisupseereille.

Kolme maastopukuista sotilasta ja siviili kävelevät metsässä kohti telttaa

Muta litisee maihinnousukenkien alla, kun sotilastarkkailijaryhmä siirtyy kohti sovittua tapaamispaikkaa. On neuvottelun aika ja neuvottelukumppanina on pahamaineinen sotapäällikkö. Ennen astumista sotapäällikön telttaan kertaa ryhmä tehtävänsä, ja käy läpi muistiinpanonsa – tästä se lähtee ja kaikki tietävät mikä on homman nimi.

Kyseessä voisi aivan hyvin olla todellinen tilanne jostakin maailman kriisipesäkkeistä, mutta nyt on kyse Puolustusvoimien harjoitustoiminnasta. Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluva Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on kouluttanut sotilastarkkailijoita YK-tehtäviin useita vuosikymmeniä ja vaikka pandemia heitteleekin kapuloita rattaisiin, koulutus jatkuu – toki osin sovelletusti ja tiukkojen turvallisuusmääräysten ohjaamana. 

AIT-koulutustapahtuma antaa tuleville sotilastarkkailijoille riittävät perusteet omassa tehtävässään toimimiselle; koulutukseen sisältyy runsaasti sekä teoriaa että käytännön harjoitteita tilanteista, joita sotilastarkkailija tehtävässään kohtaa. Pandemiasta johtuen koulutustapahtuma on supistettu kolmeviikkoisesta sotilastarkkailijakurssista (United Nations Military Observer Course, UNMOC) viikon mittaiseksi koulutustapahtumaksi, eikä osallistujien joukossa ole ulkomaisia oppilaita. Koulutuskielenä on siitä huolimatta englanti. 

Maastopuvussa ja huomioliivissä seisova majuri Viljanen

”Suomella on velvollisuus osallistua YK:n sotilastarkkailuoperaatioihin, vaikka tilanne haastava onkin. Ja me vastaamme huutoon järjestämällä riittävän koulutuksen pian toimialueille suuntaaville tarkkailijoille”, kertoo AIT-koulutustapahtuman johtaja majuri Juha Viljanen. 
”Kieltämättä pandemia on vaikuttanut etenkin käytännönläheisen koulutuksen ja opetuksen toteuttamiseen, mutta tarkalla suunnitelulla ja riittävällä varautumisella voimme toteuttaa koulutustapahtuman turvallisesti”, hän jatkaa.

Hymyilevä kapteeni Saalimo seisoo maastopuku ja huomioliivi yllään

Tarkkailijaoppilaiden kodin virkaa toimittaa AIT-koulutustapahtuman ajan Patrol Base 9-2, joka sijaitsee Niinisalon varuskunnan välittömässä läheisyydessä. Tukikohdassa käy vilske, kun partiot valmistautuvat tehtäviinsä ja vaikka kiire näyttää olevan, ei kukaan kulje sisätiloissa maskitta ja turvavälitkin pysyvät kunnossa.  ”Turvallisuus edellä mennään”, toteaa koulutustapahtuman koordinaattori ja turvallisuusupseeri kapteeni Jenni Saalimo. ”Kaikille harjoitukseen osallistujille on jaettu niin sanottu koronamuistio, joka kulkee jokaisen reisitaskussa. Siitä selviää seikkaperäisesti mitä toimenpiteitä edellytämme jokaiselta osallistujalta”, Saalimo kertoo.

Maastopukuinen Sihvola seisoo karttaseinän edessä sininen YK:n lippalakki päässään

On selvää, että kun aikaisemmin kolme viikkoa kestänyt sotilastarkkailijakurssi puristetaan viikon mittaiseksi koulutustapahtumaksi, tulee koulutusaiheita tarkastella kriittisesti ja valita tarkasti ne aiheet, jotka parhaiten palvelevat sotilastarkkailuoperaatioiden tarpeita. ”Koulutusohjelmaan poimittiin kokonaisuudet, joita jokainen tarkkailija varmasti tehtävässään kohtaa ja jotka myös YK velvoittaa sotilastarkkailijoille kouluttamaan. Näitä ovat esimerkiksi tiedonhankintaan, partiointiin ja havainnointiin sekä neuvottelu- ja sovittelutilanteisiin liittyvät koulutuskokonaisuudet”, kertoo AIT-koulutustapahtuman pääopettaja everstiluutnantti (evp) Pekka Sihvola.

Maastopuvussa päällä oleva Peltola seisoo auton vieressä YK:n sininen lippalakki päässä

Oppi tuntuu menevän perille ja koetaan tarpeellisena – ainakin pian United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) sotilastarkkailuoperaation lähtevän majuri Janne-Matti Peltolan mielestä: ”Koulutus on sujunut nousujohteisesti. Erityisesti käytännön harjoitukset, kuten tapaamis- ja neuvottelukoulutus, olivat erittäin hyödyllisiä. Olen oppinut paljon uutta. ”

Jokaisen harjoitustapahtuman jälkeen kouluttajat antavat oppilaille palautteen siitä, miten käsillä ollut tehtävä hoidettiin. Lisäksi puntaroidaan erilaisia ratkaisumalleja ryhmien kesken ja opitut asiat viedään käytäntöön seuraavaan tehtävään siirryttäessä.

Vaikka Advanced Induction Training -koulutustapahtuma on vasta noin puolessa välissä, siintävät PVKVK:n henkilöstön katseet jo tulevaisuudessa. Elokuussa pidettäväksi suunnitellun YK:n sotilastarkkailijakurssin (UNMOC) valmistelut ovat täydessä vauhdissa ja usko kurssin toteutumiseen on kova.