Hyppää sisältöön

NATO-UN POC -kurssi 2021 järjestetään kokonaan verkossa

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
Julkaisuajankohta 10.5.2021 17.05
Tiedote

Tämän vuoden toukokuussa FINCENT järjestää jälleen Naton ja YK:n Approaches to Protection of Civilians in NATO and UN Peace Operations -kurssin (NATO-UN POC). Kurssi järjestetään nyt kolmatta kertaa, ja se tuo yhteen Naton ja YK:n siviilien suojelua koskevat näkökulmat. NATO-UN POC -kurssin tavoitteena on kehittää siviili- ja sotilastoimijoiden käytännön ymmärrystä YK:n ja Naton roolista suojelun tarjoajina operaatioissa. Edelliset kurssit ovat tarjonneet erinomaiset puitteet erilaisista sotilas- ja siviilitaustoista tulevien osallistujien väliselle vuoropuhelulle, tietojenvaihdolle ja ymmärryksen lisääntymiselle. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikeutti kolmannen kurssin järjestämistä, mutta huolellisen valmistelun ja suunnittelun jälkeen se toteutetaan nyt kokonaan verkkokurssina.

Kurssin painopisteenä on siviilien suojelu fyysisen väkivallan uhalta, mukaan lukien heidän omasta toiminnastaan aiheutuvat haitat. Kurssi pyrkii myös lisäämään sotilaallisten toimijoiden ymmärrystä siitä, miten eri sotilastoiminnan muodot vaikuttavat siviileihin ja miten sotavoimat voivat tukea muita ei-kineettisiä toimia, joilla pyritään minimoimaan konfliktien kielteiset vaikutukset siviileihin. Muita kurssin pääaiheita ovat konflikteihin liittyvän seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy ja siihen reagointi sekä siviilien suojeluun liittyvät osa-alueet, kuten sukupuoli sekä lapset ja nuoret. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) on yhdessä Norjan maanpuolustuskorkeakoulun, Naton, YK:n, PAXin ja ICRC:n kanssa uudistanut kurssin kokonaan verkossa toteutettavaksi.

”Approaches to Protection of Civilians in NATO and UN Peace Operations -kurssi (NATO-UN POC) on laadittu Naton virallisen koulutusmetodologian mukaisesti (NATO Systems Approach to Training). Kurssin peruskoulutusvaatimukset on määritelty Naton Military Contribution to Peace Support -alaa koskevassa koulutusvaatimusanalyysissa. Kurssi täyttää Naton strategisen ja operatiivisen tason vaatimukset ja on tällä hetkellä ainoa Naton sertifioima siviilien suojelua käsittelevä kurssi.” Marianna Tonutti, vaatimusasiantuntija, Military Contribution to Peace Support, SHAPE

Edellisen läsnäolokurssin osallistujat antoivat kurssista erinomaista palautetta ja kiittelivät sen sisältöä etenkin siviili- ja sotilastoimijoiden yhteistyön näkökulmasta. FINCENT haastatteli kolmea kurssille osallistunutta YK:n ja Naton edustajaa. 

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimistoa (OCHA) edustava kurssin osallistuja korosti tarvetta humanitaaristen ja sotilaallisten toimijoiden väliselle vuoropuhelulle ja ymmärrykselle, jotta ensin mainituille voitaisiin taata turvallinen toimintaympäristö. Hänen mielestään tähän näkökulmaan voitaisiin kurssilla syventyä enemmänkin. Toinen YK:n edustaja kertoi, että kurssilla tehty yhteistyö kollegoiden kanssa oli antanut hänelle monia uusia ja hyödyllisiä ideoita.

Naton turvallisuusjoukkojen tuen osaamiskeskusta edustava osallistuja piti erityisen tärkeänä, että kurssin painopisteenä oli humanitaarisen oikeuden soveltaminen siviilien suojeluun sekä humanitaariselle avulle annettavaan sotilaalliseen tukeen. Hänen mielestään tämä kurssin osa-alue tukee erittäin hyvin osaamiskeskuksen pyrkimyksiä kehittää kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen liittyvää koulutustoimintaa. Hänelle kurssin tärkeintä antia oli ymmärtää eri kansainvälisten järjestöjen keskeiset erot sekä oppia tekemään yhdistäviin tekijöihin perustuvaa yhteistyötä. Näin voidaan varmistaa tehokas koordinointi siviiliväestön kanssa läheisesti työskentelevien pääasiallisten toimijoiden kesken.