Hyppää sisältöön

Kursen NATO-UN POC 2021 helt online

Försvarsmaktens internationella center FINCENT
10.5.2021 17.05 | Publicerad på svenska 17.5.2021 kl. 16.30
Pressmeddelande

FINCENT organiserar Approaches to Protection for Civilians in NATO and UN Peace Operations (NATO – NU POC) igen nu i maj. Kursen, som kombinerar Nato och FN:s perspektiv på skydd av civila erbjuds för tredje gången. Syftet med kursen NATO – UN POC är att utveckla en praktisk förståelse bland civila och militära deltagare om FN:s och Natos roll som skyddsaktörer under insatser. De senaste kurserna har främjat en utmärkt dialog, utbyte och förståelse mellan deltagarna från olika militära och civila bakgrunder. Den tredje versionen stötte på svårigheter i form av Covid-19-pandemin men nu, efter noggranna förberedelser och planering, erbjuds kursen helt online.

Kursen fokuserar på skydd av civila mot hot om fysiskt våld, inklusive risken för skada från egna handlingar. Kursen stärker också militärens förståelse för hur militära alternativ påverkar civila och hur militären kan stödja andra icke-fysiska åtgärder för att minimera konfliktens negativa inverkan på civila. Andra resultat är bland annat förebyggande åtgärder och åtgärder mot konfliktrelaterat sexuellt och könsrelaterat våld och ämnen med anknytning till skydd av civila såsom frågor om könsidentitet, barn och ungdomar. Finska försvarsmaktens internationella center (FINCENT) har i samarbete med norska institutet för försvarsstudier, Nato, FN, PAX och ICRC har omarbetat kursen så att den är helt tillgänglig online för e-inlärning.

"Kursen Approaches to Protection of Civilians in NATO and UN Peace Operations (NATO UN PoC) har utvecklats i överensstämmelse med Natos systematiska strategi för utbildningsmetoder. Grundläggande utbildningskrav för kursen finns i Natos Military Contribution to Peace Support Discipline Training Requirements Analysis. Kursen uppfyller Natos krav på strategiska och operativa nivåer och är för närvarande den enda Nato-certifierade kursen som tillägnas skydd av civila." Marianna Tonutti, Requirements Authority for Military Contribution to Peace Support, SHAPE

Delgarna i den senaste versionen av kursen som gavs på plats uppskattade kursen och gav den särskilt beröm när det gäller samarbetet mellan det civila och det militära. FINCENT intervjuade tre av dessa som representerar FN och Nato.

En kursdeltagare som företräder FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) betonade behovet av dialog och ömsesidig förståelse mellan humanitära och militära aktörer för att säkerställa en säker verksamhetsmiljö för de förstnämnda. Hon anser att detta är ett perspektiv som man skulle kunna utforska ytterligare i kursen. En annan deltagare från FN berättade hur kursen hade varit en användbar källa till nya idéer som erhållits genom samarbete med kolleger på kursen.

En deltagare från Natos expertcentrum för säkerhetsstyrkornas bistånd betonade kursens fokus på att tillämpa internationell humanitär rätt på skydd av civila och det militära bidraget till humanitärt bistånd. Hon anser att denna aspekt av kursen stöder expertcentrumets insatser för att utveckla utbildningstillfällen inom internationell humanitär rätt. Hennes viktigaste slutsatser från kursen omfattade att förstå de viktigaste skillnaderna mot andra internationella organisationer samt att samarbeta med gemensamma organisationer för att få till stånd en effektiv samordning mellan de viktigaste aktörerna som har ett nära samarbete med civilbefolkningen.