Yhteystiedot

Pääesikunta

Koulutusosasto, toimintakykysektori
Liikunta-ala
PL 919
00131 HELSINKI

Puh. 0299 800
Fax 0299 510 192

Puolustusvoimien liikuntapäällikkö

Everstiluutnantti Harri Koski
harri.koski@mil.fi

  • Asevelvollisten liikuntakasvatus ja fyysinen koulutus
  • Kansainvälinen toiminta
  • Liikunta-alan tutkimus

Valmennuksen johtaja

Liikuntatieteiden maisteri Jouni Ilomäki
jouni.ilomaki@mil.fi

  • Valmennus- ja kilpailutoiminta

Liikuntasuunnittelija

Liikunnanohjaaja YAMK Kai Pihlainen
kai.pihlainen@mil.fi

  • Palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuus ja fyysinen työkyky

Kaartin jääkärirykmentti

Urheilukoulu

PL 6
00861 HELSINKI

Puh. 0299 800

Koulunjohtaja

Everstiluutnantti Marko Hirsimäki
marko.hirsimaki@mil.fi

Valmennuspäällikkö

Liikuntatieteiden maisteri Jari Karinkanta
jari.karinkanta@mil.fi

Puh. 0299 421 815

Sotilasurheiluliitto

Toiminnanjohtaja

Jouni Leppäsaajo
PL 25
00131 HELSINKI
jouni.leppasaajo@sotilasurheilu.net

Puh. 0299 510 174

Muita sivustoja

Seuraavista linkeistä pääset muille aiheeseen liittyville sivustoille