Hyppää sisältöön

Palveluksen aloittavien nuorten miesten fyysisen toimintakyvyn negatiivinen kehitys näyttää pysähtyneen ainakin lyhyen aikavälin tarkastelulla

Kestävyyskunnon keskiarvotulos oli korkein viimeisimmän viiden vuoden aikana ja lihaskunnossa hyvien tulosten osuus kasvoi ja heikkojen tulosten osuus pieneni edelliseen vuoteen verrattuna.

Varusmiesten kuntotestit suoritettiin saapumiserittäin kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana tammikuussa ja heinäkuussa 2023. Tulokset (lähes 20 000 hlöä) kuvaavat melko kattavasti keskimäärin 19 -vuotiaan nuoren miehen kuntotasoa. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden naisten tuloksia ei ole raportoitu, koska kyseinen valikoitunut otos ei edusta väestötasoa. Varusmiesten kuntotesteillä arvioidaan kestävyyttä ja lihaskuntoa. Lisäksi testien yhteydessä mitataan kehon pituus ja paino. 

Varusmiesten kuntotestien 2023 keskeiset tulokset ja havainnot:

  • Kehon paino: Keskipainossa ei ole tapahtunut viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana muutoksia, joskin keskiarvo 78,7 kiloa on 1990 -luvulta alkaneen mittaushistorian korkein.
     
  • Kestävyyskunto: Varusmiesten palveluksen alussa suorittaman 12 minuutin juoksutestin keskiarvo vuonna 2023 oli 2 381 metriä, mikä on viisi metriä enemmän kuin kahtena edellisvuonna.
     
  • Lihaskunto: Lihaskunnoltaan vähintään hyvien tulosten osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttiyksikköä ja enintään välttävien osuus laski yhden prosenttiyksikön. Kiitettävien ja hyvien tulosten osuus vuonna 2023 oli 33 prosenttia ja heikkojen tulosten osuus 23 prosenttia.


Palveluksensa aloittaneiden varusmiesten kuntotilastoja on seurattu 12 minuutin juoksutestin osalta vuodesta 1975 ja lihaskunnon osalta vuodesta 1982. Keskiarvot kattavat vuosittain kaikkien saapumiserien testitulokset. Testit suoritetaan kahden viikon kuluessa palveluksen alkamisesta. Kuntotutkimukset tuottavat kansanterveydellisesti merkittävää tietoa suomalaisten nuorten miesten kehon koostumuksen sekä fyysisen kunnon muutoksista. Tietoja hyödynnetään muun muassa liikuntakoulutuksen kehittämisessä.
 

Tulosaineisto

´