Varusmiesten kuntotilastot

Palvelukseen astuvien varusmiesten kuntotilastoja on seurattu 12 minuutin juoksutestin osalta vuodesta 1975 ja lihaskunnon osalta vuodesta 1982. Keskiarvot kattavat kaikkien saapumiserien testitulokset. Testit suoritetaan kahden viikon kuluessa palveluksen alkamisesta.

Tulokset kuvaavat melko kattavasti miespuolisen suomalaisväestön kuntotasoa noin 19 vuoden iässä. Kuntotutkimukset tuottavat kansanterveydellisesti merkittävää tietoa suomalaisten nuorten miesten kehon koostumuksen sekä fyysisen kunnon muutoksista. Lisäksi tietoja hyödynnetään muun muassa liikuntakoulutuksen kehittämisessä.

Kuntotilastot osoittavat, että varusmiesten kehon paino on kasvanut ja aerobinen kunto heikentynyt viimeksi kuluneiden 20–35 vuoden ajan. Negatiivinen muutos on tasaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Varusmiesten palveluksen alussa suorittaman 12 minuutin juoksutestin keskiarvo vuonna 2017 oli 2402 metriä. Se oli hieman heikompi tulos kuin edeltävänä vuonna (2407 m). Lihaskuntotestien osalta on havaittavissa vastaavaa kehitystä, joskin viime vuoteen verrattuna muutoksia ei tapahtunut. Kiitettävien ja hyvien tulosten osuus oli 38 % ja heikkojen tulosten osuus oli 19 %.

Kuntotilastot 2017