Varusmiesten kuntotilastot

Palvelukseen astuvien varusmiesten kuntotilastoja on seurattu 12 minuutin juoksutestin osalta vuodesta 1975 ja lihaskunnon osalta vuodesta 1982. Keskiarvot kattavat kaikkien saapumiserien testitulokset. Testit suoritetaan kahden viikon kuluessa palveluksen alkamisesta.

Tulokset kuvaavat melko kattavasti miespuolisen suomalaisväestön kuntotasoa noin 19 vuoden iässä. Kuntotutkimukset tuottavat kansanterveydellisesti merkittävää tietoa suomalaisten nuorten miesten kehon koostumuksen sekä fyysisen kunnon muutoksista. Lisäksi tietoja hyödynnetään muun muassa liikuntakoulutuksen kehittämisessä.

Kuntotilastot osoittavat, että varusmiesten kehon paino on kasvanut ja aerobinen kunto heikentynyt viimeksi kuluneiden 20–35 vuoden ajan. Negatiivinen muutos on tasaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Varusmiesten palveluksen alussa suorittaman 12 minuutin juoksutestin keskiarvo vuonna 2018 oli 2403 metriä, mikä oli lähes sama tulos kuin edeltävänä vuonna (2402 m). Lihaskunnoltaan hyväkuntoisten osuus on viime vuosina hieman laskenut ja heikkokuntoisten osuus kasvanut. Kiitettävien ja hyvien tulosten osuus vuonna 2018 oli 36 prosenttia ja heikkojen tulosten osuus 19 prosenttia.

Kuntotilastot 2018