Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Sotilasurheilurata. Kuva Puolustusvoimat.

Urheilijan uramahdollisuudet Puolustusvoimissa

Sotilasammatti tarjoaa mahdollisuuden nuorelle liikuntaosaajalle tai urheilijalle yhdistää työ ja urheilu. Siviilihenkilöille Puolustusvoimat tarjoaa kilpailukykyiset työpuitteet ja mahdollisuuden kehittyä oman alan ammattilaiseksi.

Sotilasuralla saat urheilijana tukea oman lajisi harrastamiseen ja koulutuksen sotilasalan ammattiin. Hyvien etenemismahdollisuuksien lisäksi Puolustusvoimat tarjoaa valmennusta, urheiluväline- ja varustetukea sekä mahdollisuuden osallistua palkallisena sotilasurheiluun ja siviiliurheiluliittojen edustustehtäviin.

Huippu-urheilijana saat ympärillesi valmennus- ja tukihenkilöston. Huippu-urheilijoille tarjotaan edustusvalmennusjärjestelmän tuki. Alemman tason urheilijat voivat hyödyntää joukko-osastojen omaa valmennusjärjestelmää.

Puolustusvoimat tarvitsee liikunta-alan osaajia varmistaakseen liikunnan toimialan osaamisensa. Liikunta-alan osaajana voit työllistyä Puolustusvoimissa sekä siviili- että sotilaspuolelle.

Huippu-urheilijan vaihtoehto tai välietappi

Nuorelle urheilijalle Puolustusvoimien monipuolinen koulutusjärjestelmä antaa entistä enemmän vaihtoehtoja huipulle tähtäävän urheilu-uran jatkamiseksi varusmiespalvelun jälkeen. Puolustusvoimista löytyy paikka niin sotilasuraa välietappina pitävälle urheilijalle kuin sotilasuraa elämänurana tavoittelevalle urheilijalle.

Puolustusvoimat järjestävät kansainvälisiin sotilaskilpailuihin tähtäävää valmennusta. Lajeihin voit tutustua tarkemmin Kilpailut-sivuillamme. Yleisesti ottaen Puolustusvoimien valmennusryhmät ovat olympialajeissa samalla tasolla lajin valtakunnallisesti korkeimman valmennusryhmän kanssa Suomessa.

Valmennusleirejä ryhmillä on ryhmästä riippuen 20- 60 vuorokautta vuodessa. Valio- ja A-ryhmäläisillä on käytössään harjoitteluaikajärjestelmä, mikä mahdollistaa noin 100 vuorokauden harjoittelun vuodessa virka-ajalla.

Liikunta-alan ammattilaiset Puolustusvoimissa

Puolustusvoimat tarvitsevat noin sekä ylemmän korkeakoulututkinnon että alemman tutkinnon suorittaneita liikunta-alan osaajia. Liikunta-alan ammattilaisena voit työllistyä Puolustusvoimissa esimerkiksi liikunta-alan johtotehtäviin esikunnissa tai joukko-osaston tehtäviin, kuten liikuta-aliupseerin virkaan.

Liikunnan toimialan aliupseerien pohjakoulutuksena tulee olla liikuntaneuvojan tai vastaavan tason liikunnallinen koulutus.

Liikunta-alan opetus Puolustusvoimissa

Maapuolustuskorkeakoulu tarjoaa fyysisen toimintakyvyn perus-, aine- ja syventäviä opintoja osana sotilaspedagogiikan opintoja. Opetusta toteutetaan yhteistoiminnassa Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen kanssa.

Aliupseerien perusopintojen ja alemman korkeakoulututkinnon osalta liikuntaan liittyvät opinnot sekä liikunta-alan täydennyskoulutus annetaan Urheilukoulussa.

Suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi hakeuduttaessa alan oppilaitoksiin siviilikoulutuksessa.