Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Henkilöstön liikunta

Puolustusvoimat osallistuu aktiivisesti henkilöstönsä fyysisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Yleisen terveydentilan lisäksi fyysisellä kunnolla on selvä yhteys sodan ajan toimintakykyyn ja rauhanaikaiseen työkykyyn. Ammattisotilaalla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää tehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa. Puolustusvoimat tukee henkilöstönsä fyysistä toimintakykyä tarjoamalla mahdollisuuden säännölliseen fyysisen kunnon arviointiin sekä erinomaiset mahdollisuudet ylläpitää toimintakykyään, osin myös työajalla.

Fyysisen työkyvyn seuranta

Fyysisen työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä varten on luotu kattava fyysisen kunnon testaus- ja seurantajärjestelmä koulutettuine testaajineen.

Vuosittain suoritettavat kuntotestit antavat työntekijälle hyvän kuvan hänen fyysisestä kunnostaan ja työkykynsä nykytilasta. Säännöllisesti suoritettuna kuntotesteillä voidaan seurata fyysisessä terveydentilassa tapahtuvia muutoksia ja auttaa näin työntekijää kohdistamaan fyysistä harjoitteluaan oikeaan suuntaan. Fyysistä työkykyä mittaavat kuntotestit sisältävät kestävyys- ja lihaskuntotestejä. 

Fyysisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

Palkatun henkilöstön fyysisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen on mahdollista työpaikalla. Puolustusvoimat tarjoaa kuntotestit suorittaneille työntekijöilleen mahdollisuuden käyttää työaikaansa liikuntaan vähintään kaksi tuntia viikossa. Tämän lisäksi työntekijöitä kannustetaan omaehtoisesti täydentämään fyysistä harjoittelu- ja kuntoiluohjelmaansa vapaa-ajalla tapahtuvilla harjoituksilla. Henkilökuntaan kuuluvilta liikunta-alan ammattilaisilta on mahdollista saada yksilöllisiä ohjeita oman kuntonsa kohentamiseen. Liikunta-alan asiantuntemuksen taustalla on puolustusvoimien jatkuva fyysiseen toimintakykyyn kohdistuva tutkimustoiminta.

Suomen Sotilasurheiluliitto (SotUL) on perustettu vuonna 1968 tuottamaan yhdessä jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle ja henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle. Toiminnan tavoitteena on innostaa asiakasryhmiä harrastamaan työkykyä ja elämisen tasoa kohottavia liikuntamuotoja järjestämällä monipuolisia liikuntatilaisuuksia, koulutuksia sekä kilpailutoimintaa.