Hyppää sisältöön

Henkilöstön liikunta

Fyysisellä kunnolla on yleisen terveydentilan lisäksi selvä yhteys sodan ajan toimintakykyyn ja rauhanaikaiseen työkykyyn. Parempi kunto on yhteydessä tehokkaampaan kognitiiviseen suoriutumiseen esimerkiksi nopeata päätöksentekoa edellyttävissä tilanteissa sekä työn tuottavuuteen esimerkiksi vähentyneiden sairauspoissaolojen muodossa.

Ammattisotilaalla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää tehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa. Puolustusvoimat tukee henkilöstönsä fyysistä toimintakykyä tarjoamalla mahdollisuuden säännölliseen fyysisen kunnon arviointiin sekä erinomaiset mahdollisuudet ylläpitää toimintakykyään, osin myös työajalla.

Fyysisen toimintakyvyn seuranta

Vuosittain suoritettavat kuntotestit antavat työntekijälle hyvän kuvan hänen fyysisen toimintakyvyn nykytilasta. Säännöllisesti suoritettuna kuntotesteillä voidaan tukea ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä auttaa työntekijää kohdistamaan fyysistä harjoitteluaan oikeaan suuntaan. Fyysistä toimintakykyä mittaavat yleiset kuntotestit sisältävät kestävyys- ja lihaskuntotestejä. Näiden lisäksi fyysistä toimintakykyä voidaan arvioida eriytyvillä testeillä tehtäväkohtaisesti. 

Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

Puolustusvoimat tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden käyttää työaikaansa liikuntaan vähintään kaksi tuntia viikossa. Tämän lisäksi työntekijöitä kannustetaan omaehtoisesti täydentämään fyysistä harjoittelu- ja kuntoiluohjelmaansa vapaa-ajalla tapahtuvilla harjoituksilla. Henkilökuntaan kuuluvilta liikunta-alan ammattilaisilta on mahdollista saada yksilöllisiä ohjeita oman kuntonsa kohentamiseen. Tämän lisäksi ilmainen Marsmars sovellus tarjoaa harjoitusohjelmia, liikuntahaasteita ja yksittäisiä treenivinkkejä myös työikäisille. Liikunta-alan asiantuntemuksen taustalla on puolustusvoimien jatkuva fyysiseen toimintakykyyn kohdistuva tutkimustoiminta.

Suomen Sotilasurheiluliitto (SotUL) on perustettu vuonna 1968 tuottamaan yhdessä jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle ja henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle. Toiminnan tavoitteena on innostaa asiakasryhmiä harrastamaan työkykyä ja elämisen tasoa kohottavia liikuntamuotoja järjestämällä monipuolisia liikuntatilaisuuksia, koulutuksia sekä kilpailutoimintaa.

 

´