Hyppää sisältöön

Laatua ja kansainvälistä kurssitoimintaa

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
13.5.2020 15.46
Tiedote

Majuri (evp) Olli Viljaranta on kuulunut FINCENTin henkilöstöpooliin jo kymmenen vuotta. Puolustusvoimissa sotilaat eläköityvät huomattavasti nuorempina kuin siviilissä ja reserviin siirtymisen jälkeen moni aloittaakin toisen uran. Viljarannalle se toinen ura on ollut jatkaa jo ennestään tutussa organisaatiossa, ja aluksi jopa tuttujen asioiden parissa, kunnes kohdalle osui LAATU.

Kaksi miestä työpöydän ääressä jossa tietokone ja papereita, toinen seisoo ja toinen istuu
Vesa Kouhia ja Olli Viljaranta ovat tuttu näky FINCENTillä kun asiaan liittyy laatutoiminnan kehittäminen.

Viljaranta ehti palvella uransa aikana 11 vuotta FINCENTiä edeltäneessä YK-Koulutuskeskuksessa Niinisalossa. Hän siis tietää millaista työskentely keskuksessa oli siihen aikaan, kun keskus koulutti ja varusti kaikki ulkomaille lähetettävät suomalaiset rauhanturvajoukot. Nykyään joukkojen kouluttamisesta ja varustamisesta vastaa Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskus Säkylässä FINCENTin keskittyessä järjestämään sotilaallisen kriisinhallinnan kursseja johtaja- ja asiantuntijahenkilöstölle. Viljaranta on palvellut kahdessa operaatiossa ja käynyt FINCENTin järjestämille tiedonkeruumatkoilla 14 eri operaatiossa. Hänellä on siis hyvin monipuolinen ja laaja näkemys erilaisiin operaatioihin.

Opettajan sekä oppilaan roolissa

Reservissä ollessaan Viljaranta on ehtinyt olla opettajana kaikilla FINCENTin tarjoamilla kursseilla vuoteen 2017 mennessä sekä toimia pääopettajana kahdella kurssilla. Myös kurssien ja niihin liittyvien skenaarioiden kehittämisessä hän on ollut aktiivisesti mukana. FINCENT ylläpitää ja kehittää poolilaisten osaamista erilaisilla koulutuksilla ja kursseilla. Viljarantakin on osallistunut oppilaana lukuisilla kursseille kotimaassa ja ulkomailla. Kriisinhallintaan liittyvien kurssien jälkeen Viljaranta sekaantui laatutoimintaan ja uuden tiedon oppinen kiihtyi.

Laatutoiminta vei mukanaan

Vuonna 2013 FINCENTin laatutoimintaa alettiin laajentaa ja tehtävään etsittiin sopivia henkilöitä henkilöstöpoolista. Viljaranta ei pelkää haasteita ja uuden oppiminen on aina kiinnostanut häntä. Laatutoiminta ei ollut hänelle tuntematonta käsite, sillä siihen hän oli tutustunut jo Kainuun Prikaatissa vietettyjen vuosien aikana. Prikaatissa Viljaranta toimi muun muassa joukko-osaston hyvinvointivastaavana ja kouluttautui valtiohallinnon Kaiku (Kaikki Kunnossa) -kehittäjäksi. Tätä kautta muodostui tiivis yhteistyösuhde prikaatin laatupäällikön kanssa ja ymmärrys laadun kiemuroista. Prikaati kunnostautui voittamalla sekä Puolustusvoimien että valtakunnallisen laatupalkintokilpailun.

FINCENTin kurssitoimintaan Viljaranta osallistui vuoteen 2017 saakka. Sen jälkeen Viljaranta on keskittynyt ISO9001-laatustandardin maailmaan eikä kurssitoiminnalle jäänyt enää aikaa. Matkan varrella on opiskeltu paljon ja tällä hetkellä Viljaranta on kansainvälisesti (Bureau Veritas London) sertifioitu pääauditoija (Certified Lead Auditor). Tätä tutkintoa edelsivät Veritaksen kurssit kotimaassa ja Natokoulun laatukurssit Saksassa. Standardien ja direktiivien itseopiskelu vei ja vie edelleen kohtalaisesti aikaa.

FINCENTillä on käytössä kansainvälinen ISO9001:2015 laatujärjestelmä. Tämän lisäksi Nato on akkreditoinut FINCENTin ja sille on myönnetty NATO Quality Assurance -sertifikaatti. Keskuksen toiminta ja koulutus siis vastaavat Naton laatustandardeja. Myös YK on myöntänyt kurssikohtaiset laatusertifikaatit kahdelle keskuksen järjestämälle YK:n kurssille (UN Military Experts on Mission ja UN Comprehensive Protection of Civilians). Kaikissa näissä Viljaranta on ollut mukana.

- FINCENTillä tehdään oikeita asioita oikealla tavalla. Sen ovat ulkopuoliset auditoijat vahvistaneet, Viljaranta tiivistää.

Kysyttäessä Viljarannalta mikä poolitoiminnassa erityisesti motivoi hän vastaa näin:

- Edelleen eniten motivoi uuden luominen, hallintorutiinien puuttuminen ja toimeksiantojen monipuolisuus. Parasta tässä touhussa ovat hyvät kollegat ja FINCENTin henkilöstön tuki. Laatutoiminnassa erityisesti kiinnostaa organisaation toiminnan analysointi sekä laadukkaan toiminnan ylläpito ja kehittäminen. Tässä kohtaa on mainittava alusta alkaen laadun parissa työparinani toiminut Vesa Kouhia, jonka kanssa on ollut erittäin inspiroivaa työskennellä, Viljaranta kertoo.

FINCENT etsii täydennystä henkilöstöpooliinsa. ZOOM-sovelluksella järjestettävään rekrytointitapahtumaan voi ilmoittautua tästä linkistä (https://www.lyyti.in/2020-pooliwebinaari) 3.6. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki ja ohjeet osallistumiseen.

Lisätietoja tapahtumasta saa kurssinjohtaja majuri Aku Salmelta [email protected] / 0299 540 306 ja tutustumalla nettisivuihin www.fincent.fi