Hyppää sisältöön

Kansainvälisen logistiikan osaajaksi jo maisterivaiheessa – NATO Logistics Introductory Course osana sotatieteiden maisterien logistiikan opintosuunnan opintoja

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
Julkaisuajankohta 16.12.2021 12.43
Tiedote

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus osana Maanpuolustuskorkeakoulua osallistuu niin tutkinto- kuin jatko-opiskelijoiden koulutukseen kansainvälisen ja kriisinhallinnan opetuksen saralla. Kaksiviikkoinen NATO Logistics Introductory Course tutustuttaa opiskelijat NATO :n logistiikan perusteisiin ja taktisen tason suunnitteluun kansainvälisessä toimintaympäristössä.


Marras-joulukuun vaihteessa Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (PVKVK) toteuttama NATO Logistics Introductory Course (NLIC) kuuluu osaksi sotatieteiden maisteritutkinnon maavoimien koulutusohjelman logistiikan opintosuunnan sotilasammatillisia opintoja. Kurssi koostuu kahdesta moduulista: ensimmäisen moduulin aikana opiskelija tutustuu NATO :n logistiikan perusteisiin, periaatteisiin ja niitä ohjaaviin asiakirjoihin sekä itsenäisesti että kouluttajien ja asiantuntijoiden johdolla. Toisella viikolla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan huollon järjestelyjen toteuttamista osana kansainvälistä operaatiota skenaarioperusteisessa harjoituksessa.

Nyt järjestetty kurssi oli laatuaan ensimmäinen, vaikka PVKVK onkin aiemmin kouluttanut NATO:n huollon suunnittelua kumppanimaiden näkökulmasta. PVKVK päivitti Partnership Logistics -kurssin vastaamaan NATO:n vaatimuksia ja standardeja. Kurssi sai ’NATO Approved’ -hyväksynnän ja kurssin uusi nimi on NATO LOGISTICS INTRODUCTORY COURSE. Kurssi vastaa nyt saman koulutustarpeeseen kuin vastaavat kurssit esimerkiksi NATO -koulussa (NATO School Oberammegau), Saksassa tai muissa NATO-maissa. Perusopetuksen lisäksi PVKVK sisällytti kurssiin vielä toisen, harjaannuttavan, viikon millä luotiin opiskelijoille edellytykset toimia NATO :n suunnitteluprosessin mukaisesti prikaatitasoisissa logistiikan tehtävissä.

Yhteistyö Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC) kanssa on ollut hedelmällistä kurssin kehittämisen aikana ja yhteistyön odotetaan tiivistyvän tulevina vuosina. MLCC toimii samalla NATO:n logistiikan Department Head -roolissa ja keskus on tukenut kehitystyötä aktiivisesti. Suunnitelmissa on kasvattaa ja syventää kansainvälistä yhteistyötä opettaja- ja oppilasvaihdoilla MLCC -jäsenmaihin vastaavilla logistiikan kursseilla.

Pilottikurssille osallistui sekä logistiikan opintosuunnan maisteriopiskelijoita että logistiikan alan toimijoita kaikista puolustushaaroista. "Tämä ensimmäinen kurssi on ylittänyt odotukset ja tässä jälleen kerran huomaa sen, miten hyvin PVKVK :n pedagoginen konsepti ja NATO :n koulutuksen suunnitteluprosessi tuottavat laadukkaita koulutusratkaisuja. Ensimmäisellä kerralla löytyy oletetusti pieniä korjattavia asioita, mutta mikään ei ole pahemmin päässyt yllättämään." kurssinjohtaja majuri Sippo Juures kommentoi.

Kurssin pääopettaja majuri (evp) Esa Koivu toteaa myös kurssin fasilitaattori- ja opettajahenkilöstön puolesta kurssin suunnittelun ja läpiviennin olleen hieno kokonaisuus. Hän kiittelee opettajahenkilöstön sitoutumista työhön, hyvää asennetta unohtamatta. ”Oppimistapahtumiin pyrittiin luomaan avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Ajatustenvaihtoa ei tehty matalalla kynnyksellä, vaan ilman sitä, Koivu toteaa opiskelijoiden ja opettajahenkilöstön välisestä vuorovaikutuksesta kurssin aikana. ”Lausahdus ’not bad, not bad at all’ kuultiin kurssin aikana useampaankin otteeseen opiskeltavia asioita käsiteltäessä tai ryhmätöiden tuloksia purkaessa. Oli hienoa havaita, kuinka sitoutuneita ja ammattiylpeitä huollon osaajia meillä Puolustusvoimissa palvelee. Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistoiminta eivät ainakaan kurssin perusteella ole este menestyksekkäälle toiminnalle logistiikan toimialalla”, Koivu summaa ajatuksensa maisteriopiskelijoiden ja puolustushaarojen edustajien panoksesta kurssiin. 

Toista vuottaan maisteriopintoja suorittava yliluutnantti Aleksi on aiemmin osallistunut kansainvälisen huollon kursseille Norjassa ja Suomessa järjestettyihin kansainvälisiin harjoituksiin. Kansainvälisen logistiikan toteuttamiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaaminen on hänen mielestään tarpeellista, vaikkei olisi ulkomaan operaatioon lähdössäkään. ”Kansainvälinen toimintaympäristö saattaa tulla tutuksi myös Suomessa isompien kansainvälisten harjoitusten ja sen mukanaan tuomien osallistujien kautta”, ylil Aleksi toteaa. ”Tällöin on mahdollista toimia samalla tasolla ulkomaisten vieraiden kanssa, mikä helpottaa myös yhteistoimintaa niin toimintatapojen kuin tarpeiden kartoittamisen osalta.” Myös Puolustusvoimien toimintaympäristö on jatkuvasti kansainvälistynyt yhteistyö- ja toimintahankkeiden kautta, joten sotatieteiden maistereiden on hyvä saada riittävä osaaminen myös kansainvälisissä tehtävissä toimimiseen opintojen aikana. ”NATO -kontekstissa on tärkeää ymmärtää päätöksenteon monitahoisuus ja suunnitelmien laadinnan pitkäjänteisyys. Lisäksi toimittaessa NATO -joukkojen kanssa standardien ja vakioitujen toimintojen määrä on erittäin suuri, mikä on hyvä tiedostaa”, ylil Aleksi summaa oppinsa kurssilta.

Toisen vuoden maisteriopiskelija yliluutnantti Veikko komppaa Aleksia Puolustusvoimien toimintaympäristön kansainvälistymisestä ja sen tuomista vaikutuksista omaan työhön: ”Suomi on haluttu yhteistyökumppani maanpuolustusasioissa kokemuksemme ja osaamisemme takia. Kriisitilanteessa on tärkeää osata sekä vastaanottaa kansainvälistä apua että kyetä tarjoamaan apua sitä pyydettäessä.” Kurssin aikana hän huomasi entistä selvemmin, miten Puolustusvoimien toimintaa on kehitetty yhteensopivaksi kansainväliseen toimintaan. ”Puolustusvoimien ja NATO :n suunnitteluprosessit, joukkojen käyttö ja monet käytänteet ovat yhteensopivia ja standardoituja toimintatapamalleja, joiden tunteminen helpottaa toimiessa logistiikan tehtävissä, olivat ne sitten esikuntatehtäviä kansainvälisen logistiikan tai kansainvälisten harjoitusten kanssa.” Maisteriopiskelijoille kurssilla käytetty suunnitteluprosessi APP-28 (Tactical Planning for Land Forces) on tuttu jo aiemmista opinnoista, mutta kurssin toisella viikolla toteutettu monikansallisen operaation logistiikan suunnitteluharjoitus antoi lisää kokemusta suunnitteluprosessin käyttöön kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kurssille osallistui myös Logistiikkakoulun SM -kurssin johtajana toimiva kapteeni Ville Viinikainen. Myös hän on osallistunut kansainvälisille YK- ja NATO -kursseille uransa aikana, ja toimi kansainvälisen yhteistyön parissa myös aiemmassa tehtävässään Kainuun prikaatissa. Logistiikan maisterikurssin johtajana hän näkee kurssin hyödyt opiskelijoille selvänä. ”Logistiikan opintosuunnan osalta opiskelijoilla on kolme isompaa asiakokonaisuutta käsiteltävänä: Poikkeusolojen perusyhtymän huoltopäällikön rooli ja tehtävät, normaaliolojen logistiikkajärjestelmä sekä kansainvälisen KRIHA -logistiikan johtaminen. Tässä kohtaa maisteriopintoja NLIC -kurssi on mitä mainioin sauma yhdistää jo aiemmin opittuja asioita eri toimintaympäristöön. Kurssi antaa opiskelijoille yleiskuvan KRIHA-logistiikan toimintaperiaatteista kansainvälisessä ympäristössä.” Kapteeni Viinikainen näkee kansainvälisen kurssin hyödyt myös osallistujien kielitaidolle sotilassanaston monipuolistuessa, mikä lisää heidän valmiuksiaan toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Seuraava NLIC -kurssi järjestetään PVKVK:lla syksyllä 2022.