Hyppää sisältöön

Inhimillinen turvallisuus, kriisinhallinta ja yhteistyö – FINCENTin NATO-UN POC – siviiliensuojelukurssi

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
Julkaisuajankohta 7.9.2022 17.21
Tiedote

Siviiliensuojelusta on tullut keskeinen osa rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioita. Kylmän sodan jälkeiset operaatiot ovat yhä useammin sijoittuneet konfliktiympäristöihin, joissa hyökkäysten kohteina ovat siviilit. Kuitenkaan operaatioissa ei ole otettu riittävästi huomioon muuttunutta toimintaympäristöä. Sierra Leonen, Bosnian ja Somalian kokemuksista oppineina Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja Nato ovat muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan siviiliensuojelun periaatteita, ohjeita ja toimintamalleja. Venäjän sodan hyökkäykset Ukrainan siviilikohteisiin vahvistavat tarvetta ymmärtää ja omaksua inhimilliseen turvallisuuteen lähestymistapaa konflikteissa, rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa.

Suurin osa rauhanturvaajista toimivat operaatioissa, joiden mandaatit priorisoivat siviiliensuojelun periaatteita. Uhkien ja konfliktien luonteessa tapahtuvat muutokset edellyttävät kriisinhallinnan suunnitelmien, operaatioiden ja vastatoimien sopeuttamista niin strategisella kuin operaatiotasolla. Tässä korostuvat käytännön tieto ja taito, jossa koulutuskurssien kehittäminen on olennaista. FINCENT on painottanut siviilinäkökulmaa inhimillisen turvallisuuden parissa tekemässään pitkäjänteissä työssä. Military Contribution to Peace Support (MC2PS) disipliinin Department Head -tehtävässään keskus kehittää inhimillisen turvallisuuden koulutusratkaisuja Natolle ja sen kumppanimaille. Toiminnan painopisteenä on kurssi Approaches to the Protection of Civilians course in NATO and UN Operations (NATO-UN POC). 


Approaches to the Protection of Civilians course in NATO and UN Operations -kurssi 

NATO-UN POC –kurssi on ensimmäinen laatuaan. Sen tavoitteena on lisätä siviili- ja sotilastoimijoiden tietämystä Naton ja YK:n rooleista suojelijoina kriisinhallintaoperaatioissa. Hyödyntäen asiantuntijuuttaan inhimillisestä turvallisuudesta, FINCENTin kurssi yhdistää eri näkökulmia siviiliensuojeluun. Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: 

  • siviiliensuojelu fyysisen väkivallan uhalta, myös heidän omasta toiminnastaan aiheutuvilta haitoilta
  • asevoimien tuki ei-kineettiseen toimintaan konflikteissa siviileihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
  • sotilastoiminnan vaihtoehtojen vaikutukset siviileihin 
  • analyysi siviilien haavoittuvuuksista, mukaan lukien konflikteihin liittyvän seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisy ja reagointi
  • analyysi monimuotoisista uhista, mukaan lukien poliittisesta väkivallasta, rikollisuudesta, väkivaltaisista ääriliikkeistä ja terrorismista aiheutuvat uhat sekä niiden vaikutus operaatioalueiden siviiliväestöön. 

NATO-UN POC -kurssin on kouluttanut lähes sata sotilas- ja siviiliasiantuntijaa noin 25 valtiosta edistäen asiantuntijoiden välistä ymmärrystä ja vuoropuhelua. 


Kurssi järjestetään tällä hetkellä viidettä kertaa (5.–16.9.2022). Järjestävät ovat jälleen kiitollisia kurssin keskusteluista, kokemusten ja tiedonvaihdosta siviiliensuojeluun liittyvistä aiheista. Täältä voit tutustua enemmän NATO-UN POC-kurssiin ja FINCENTin työhön inhimillisen turvallisuuden parissa. 

 
 

´