Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen uudelleenakkreditointi valmistui

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
Julkaisuajankohta 17.9.2021 13.47
Tiedote
Kuva sertifikaatista

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (PVKVK) uudelleenakkreditointi Naton koulutuksen laadunvalvontajärjestelmään seuraavalle kuusivuotiskaudelle saatiin kesällä onnistuneesti valmiiksi. Naton asiantuntijaryhmä suoritti etäyhteyksin toiminnan tarkastuksen, josta koostetussa raportissa esitettiin PVKVKn uudelleenakkreditointia. Naton koulutuksen laadunvalvontajärjestelmän asiantuntijaryhmän mukaan keskuksen koulutusjärjestelmä läpäisi kaikki Naton vaatimat koulutuksen laatustandardit. Todistus uudelleenakkreditoinnista allekirjoitettiin Naton koulutuksesta vastaavan HQ SACT –päämajan toimesta 17. kesäkuuta. PVKVK on jälleen uudelleenakkreditoitu Naton mittavassa koulutusjärjestelmässä.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus akkreditoitiin Naton koulutuksen laadunvalvontajärjestelmään ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Akkreditointi vahvistaa PVKVKn yhteistyökumppaneille keskuksen tarjoamien kurssien sekä kaikkien muiden toimintojen täyttävän Naton koulutusjärjestelmän laatuvaatimukset. Akkreditointi on voimassa kuusi vuotta ja keväällä 2021 PVKVKlla tehtiin töitä sen uusimiseksi seuraavalle kuusivuotiskaudelle. 

Naton koulutuksen laadunvalvonnan tarkastuskäynti ensimmäistä kertaa etäyhteyksin


Käynnissä oleva koronaviruspandemia vaikutti myös PVKVKn uudelleenakkreditointiin, sitä kuitenkaan hidastamatta. Poikkeavassa tilanteessa lähdettiinkin etsimään uusia ratkaisumalleja. Normaalisti paikan päällä koulutuskeskuksessa tapahtuva Naton koulutuksen laadunvalvonnan asiantuntijaryhmän tarkastuskäynti suoritettiin kokonaan etäyhteyksin. Naton asiantuntijaryhmä koosti virtuaalisen tarkastuksen ja aiemmin toimitettujen materiaalien perusteella PVKVKsta raportin, jossa arvioitiin keskuksen toimintaa Naton laatustandardien mukaisesti. Tulokset olivat selviä ja asiantuntijaryhmä totesi keskuksen läpäisseen laatuvaatimukset kaikilla kolmella osa-alueella (Leadership and Management, Education and Training ja The Contribution to Nato).

Arviointiraportissa kiiteltiin PVKVKn laadunvarmistustyötä useilla osa-alueilla. Keskusta pidetään hyvin organisoituna ja erittäin ammattimaisesti johdettuna koulutuskeskuksena, jonka johtoporras on kiinteästi mukana laadunvarmistusprosessissa. PVKVKn saama vahva tuki sekä puolustus-, että ulkoministeriöstä nähtiin selkeänä vahvuutena. Tämän lisäksi raportissa kiiteltiin PVKVKn oppilaslähtöistä koulutusjärjestelmää, joka tukee opiskelijoiden oppimista yksilön tarpeista lähtien ennen kurssia kuin sen aikana.  

Asiantuntijapooli herätti erityisesti kiinnostusta 


PVKVKn erityisvahvuutena nähtiin keskuksen asiantuntijapooli. PVKVKn pooli koostuu sekä sotilas-, että siviilitaustaisista asiantuntijoista, joita keskus hyödyntää kurssien toteuttamissa. Poolilaiset ovat PVKVKlle merkittävä voimavara ja he toimivat kursseilla opettajina tai muissa asiantuntijarooleissa. Naton asiantuntijaryhmä tunnisti poolin käytön hyväksi käytänteeksi, josta tullaan jakamaan tietoa myös muille koulutuskeskuksille. Keskuksen poolijärjestelmä on herättänyt jo aiemminkin runsaasti kiinnostusta keskuksen yhteistyökumppanien keskuudessa. 

Muina vahvuuksina Naton asiantuntijaryhmä piti kurssin jälkeen tapahtuvan raportoinnin hyvää hyödyntämistä kurssien kehittämisessä sekä PVKVKn yksityiskohtaista laadunhallintajärjestelmän vakioitua toimintaohjetta. Kehittämisalueiksi asiantuntijaryhmä tunnisti viivästetyn palautteen sekä kurssitoiminnan aikana opittujen asioiden ja kokemusten paremman ja järjestelmällisemmän hyödyntämisen. Tämä tullaan ottamaan huomioon PVKVKn kehittämisessä seuraavan kuusivuotiskauden aikana. 

Hyvin onnistunutta laadunvalvontaa


Kaikenkaikkiaan arviointiraportin tulokset olivat PVKVKn kannalta erittäin positiivisia ja ne osoittavat keskuksen laadunvalvontatyön onnistuneen menneinä vuosina erinomaisesti. Tämän lisäksi raportissa tiivistettiin muutamia tärkeitä koronaviruspandemian aikana saatuja oppeja. Siinä tunnistettiin, että verkkokurssit on suunniteltava alusta asti Naton Systems Approach to Training (NATO SAT) periaatteiden mukaisesti, eikä lähiopetuksena tapahtuvaa kurssia voi vain viedä suoraan sellaisenaan verkkoon. Niin kutsutussa uudessa normaalissa sekä verkon yli tapahtuvaa opetusta, että lähiopetusta yhdistelevät koulutusratkaisut tulevat olemaan entistä yleisempiä. Nyt saadun uudelleenakkreditointinsa myötä PVKVK on entistä valmiimpi vastaamaan näihin haasteisiin yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.