Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kuva Puolustusvoimat
Terveystarkastusohjeet


Terveystarkastusohje on uusittu vuonna 2012. Painettua Terveystarkastusohjetta voi tilata Kenttälääkinnän palveluyksiköstä suunnittelija Janne Korhoselta, p. 0299 576 111. Terveystarkastusohjetta tukevaa menettelytapaohjeistoa päivitetään parhaillaan. 

Koulutus

Sotilaslääketieteen keskus järjestää vuosittain asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksiin, kutsuntatarkastuksiin ja palveluskelpoisuusarviointiin liittyvän koulutustilaisuuden. Seuraava koulutus pidetään vuonna 2021.

Koulutus on tarkoitettu sekä siviiliterveydenhuollossa että Puolustusvoimissa työskentelevälle terveydenhuoltohenkilöstölle. 
Lisätietoja antaa suunnittelija Janne Korhonen, p. 0299 576 111.


Koulutusmateriaalia

Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat

Astma ja palveluskelpoisuus

Mielenterveys ja palveluskelpoisuus

Palveluskelpoisuus ja KNK-sairaudet

Sairaanhoitajana kutsunnoissa

 

 

 

Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki  Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki

Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi -verkkokurssi

Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi -verkkokurssin voi suorittaa Duodecimin Oppiportti-palvelussa.