Hoppa till innehåll

Myndighetssamarbetet tryggar samhället i undantagslägen

Huvudstaben
Utgivningsdatum 28.3.2020 0.17
Pressmeddelande

Försvarsmakten stödjer andra myndigheter i en svår situation. I förhållandena förorsakade av coronavirusepidemin ger Försvarsmakten handräckning för att säkra samhället i undantagsförhållanden.I förhållandena förorsakade av coronavirusepidemin ger Försvarsmakten Polisen handräckning för isolerandet av Nyland.

Försvarsmakten stödjer polisen 40 personer ur personalen och 750 beväringar. I uppdragen som leds av polisen uppställs handräckningsavdelningar bestående av beväringar och deras befäl.  Armén bereder sig på att skicka trupper från bland annat Karelska brigaden, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Gardesjägarregementet. Marinen skickar vid behov trupper från Nylands brigad och Kustbrigaden. 

Beväringar kan enligt lagen användas i handräckningsuppdrag bland annat i trafikstyrning eller isolering av plats eller område.  I handräckningsuppdrag får beväringar inte delta i farliga uppdrag.

Försvarsmakten stöder förutom Polisen även andra myndigheter. Gränsbevakningen får transporthjälp för operativa behov. För personer som återvänder från krishanteringsuppdrag och andra förvaltningssektorer, har i samarbete med Utrikesministeriet anordnats transporthjälp i samband med underhållsflygningarna.

Centret för militärmedicin har bistått Institutet för hälsa och välfärd (THL) med personal- och apparaturresurser.

Stödjandet av andra myndigheter är en av Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Samverkan med andra myndigheter övas flera gånger årligen, exempelvis i form av lokalförsvarsövningar. Försvarsmakten utför årligen hundratatals handräckningauppgifter.

Vid sidan av handräckningsuppdragen bevaras förmågan till att bevaka och säkra den territoriella integriteten samt beredskapen till att militärt försvara landet.