Hoppa till innehåll

Sverige och Finland genomför inspektionsflygning i Ukraina

Huvudstaben
5.6.2017 16.00
Pressmeddelande

Finland genomför tillsammans med Sverige en gemensam Open Skies -inspektionsflygning i Ukraina 5 - 9 juni 2017.

Sverige verkar som lednation (Lead Nation, LN). Över den gemensamma flygningen har man mellan Sverige och Finland tecknat ett Technical Agreement -avtal (TA), där man beskrivit deltagarnas ansvar, skyldigheter samt kostnadsfördelning.

Under inspektionsflygningen används Sveriges certifierade inspektionsflygplan SAAB340 OS-100. Över planets användning har tecknats ett Technical Agreement - avtal (TA), där man beskrivit deltagarnas ansvar, skyldigheter samt kostnadsfördelning.

Den finländska inspektionsgruppen leds av major Timo Heinäaho från Flygstaben.

Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra observations- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.