Hoppa till innehåll

Befordringar på Försvarets fanfest 2019

Försvarsmakten
4.6.2019 0.29
Pressmeddelande

Republikens president har på försvarets fanfest den 4 juni 2019 befordrat brigadgeneral Pekka Toveri till generalmajor och kommodor Tuomas Tiilikainen till flottiljamiral.

Till överste befordrades överstelöjtnanterna Harri Kautiainen, Ari Laaksonen, Vesa Mäntylä och Hannu Teittinen från Huvudstaben, Jarmo Keskinen från Kajanalands brigad samt Jyri Raitasalo från Försvarshögskolan. Till ingenjöröverste befordrades ingenjöröverstelöjtnant Timo Pulkkinen från Huvudstaben. Till kommodor befordrades kommendör Marko Laaksonen från Försvarsmaktens forskningsanstalt och kommendör Misa Kangaste från Marinstaben.
Dessutom har republikens president på Försvarets fanfest den 4 juni 2019 befordrat sammanlagt 775 reservofficerare och specialofficerare. Till överstelöjtnant tre, till kommendör en, till major 35, till kommendörkapten en, till medicinalkommendörkapten en, till kapten 88, till kaptenlöjtnant 11, till ingenjörkapten två, till medicinalkaptenlöjtnant två, till premiärlöjtnant 180, till premiärlöjtnant i marinen 19, till ingenjörlöjtnant en, till medicinallöjtnant tre, till löjtnant 383, till löjtnant i marinen 32, till ingenjörlöjtnant en, till medicinallöjtnant åtta och till medicinallöjtnant i marinen tre personer.

Befordringar i generalitetet
Befordringar inom försvarsförvaltningen
Befordringar av officerare i reserven
Militärens förtjänstmedalj

Riddarordnarnas hederstecken
Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden http://www.ritarikunnat.fi/index.php/sv/
Frihetstecknets Riddarorden (på finska) http://vapaudenristinritarikunta.fi/index.php/fi/16-kategoria-fi-fi/ritarikunnat/annetut-kunniamerkit/48-puolustusvoimain-lippujuhlapaivana-04-06-2019-annetut-kunniamerkit