Hoppa till innehåll

Tal av generallöjtnant Timo Rotonen vid självständighetsdagens riksparad i Tammerfors

Försvarsmakten
6.12.2019 12.51
Nyhet
kuva, jossa kolme henkilöä itsenäisyyspäivän paraatissa Tampereella

Ärade veteraner och lottor från våra krig, ärade paradpublik, soldater. I år har det förflutit 240 år sedan Tammerfors stad grundades. På denna ort har vårt lands industri fått sin kraftfulla början och sin mångsidiga grund.

I december för åttio år sedan blev Tammerfors som en betydelsefull industriort för första gången föremål för vinterkrigets flygbombardemang. I Ladoga-Karelen fick Infanteriregemente 16 sitt elddop i strid. Spåren av bombnedslagen har avlägsnats, men hjältegravarna står kvar och påminner oss om uppoffringarna.

Idag då vi firar självständighetsdagen råder det fred.

Den centrala målsättningen med Försvarsmaktens verksamhet är att förebygga att militära maktmedel används mot Finland och undvika att vi råkar i en militär kris.
Den förebyggande verksamheten grundar sig på en trovärdig försvarsförmåga - prestationsdugliga trupper och en stark försvarsvilja. Den förutsätter materiell  beredskap samt att vi är beredda att ständigt visa att vi har vilja och förmåga att ingripa om vår suveränitet prövas.

Förutsättningarna för att upprätthålla en trovärdig försvarsförmåga är utmärkta. Enligt opinionsmätningar är medborgarnas förtroende för det egna försvaret högst i Europa och den finländska värnpliktsmodellen har ett starkt stöd.

Den materiella beredskapen är en betydande mätare i fråga om trovärdighet. Vi har byggt upp vårt system på ett systematiskt och balanserat sätt och vi har åstadkommit mycket genom vår försvarsbudget.

De strategiska projekten, Marinens Flottilj 2020 och ersättandet av Flygvapnets huvudmateriel är nationellt sett exceptionella med avseende på storleksklassen. De tryggar våra verksamhetsförutsättningar i alla beredskapslägen.

Den inhemska industrins kunnande och produktion är fortfarande av stor betydelse för försvaret och försörjningsberedskapen. Grunden för prestationsförmågan är i gott skick.

Den allmänna värnplikten fungerar och lever i tiden. Huvuddelen av de unga männen och frivilliga kvinnorna utför beväringstjänsten med heder. Här har stödet från familj och vänner en särskild betydelse. Verksamhetsmodellen finns nära - i nästan alla familjer och släkter finns det soldater som tillhör reserven samt veteraner som har deltagit i kraftansträngningarna under krigen.

Värnplikten producerar tillräckliga och prestationsdugliga krigstida trupper för våra behov. De lokala trupperna som fungerar i hela landet och som känner sin hembygd väl gör det möjligt att använda rörliga operativa trupper i vilken del av Finland som helst.


Finländska trupper har verkat inom militära krishanteringsoperationer i över 60 års tid. I uppgifterna prövas såväl den individuella förmågan som Finlands verksamhet som en del av en multinationell trupp.

Övningarna och verksamheten i internationella omgivningar visar att våra soldaters attityd och kunnande väl tål att jämföras.

Försvaret av det självständiga Finland har redan i över ett århundrade bildat en stark kedja som fortfarande består. Att bära ansvar för Fosterlandets säkerhet är fortfarande en gemensam och viktig uppgift för oss finländare.

Det bevisar Ni unga män och kvinnor från hela Finland, som står i paradtrupperna, Ni reservister, krishanteringsveteraner samt försvarsorganisationernas frivilliga. Det återspeglar även Ni, bästa publik här i Tammerfors eller Ni som hemma följer med evenemanget via medierna.

Paradtrupper,
Låt oss utbringa ett trefaldigt leve för Fosterlandet.