Hyppää sisältöön

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvä esitutkinta siirtyy syyttäjälle syyteharkintaa varten

Pääesikunta
12.9.2017 9.00
Tiedote

Esitutkinta niin sanotussa puolustusvoimien kaksoiskansalaisuusjutussa on valmistunut. Keskusrikospoliisi suoritti esitutkinnan yhdessä Pääesikunnan rikostutkinnan kanssa. Yhteistyötä on alusta alkaen tehty myös Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa. Kyse on rikosepäilystä, jossa puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluva sotilas olisi lähettänyt alaisilleen sähköpostiviestin ja käskenyt tai ohjeistanut heitä toimimaan varusmiestä kohtaan syrjivällä tavalla lainvastaisesti.

Esitutkinnan keskiössä on ollut edellä mainitun sähköpostin sisältö ja se onko tosiasiassa ryhdytty joihinkin toimenpiteisiin, jotka olisivat asettaneet tämän sähköpostiviestissä mainitun varusmiehen tai jonkun muun kaksoiskansalaisen eriarvoiseen asemaan kansalaisuuden tai etnisen alkuperän perusteella.

Esitutkinnassa on kuulusteltu lukuisia henkilöitä mm. tämä sähköpostiviestissä mainittu varusmies. Alun perin epäiltynä rikosnimikkeinä olivat syrjintä ja palvelusrikos. Syrjintärikoksen osalta Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja on päättänyt esitutkinnan, koska tutkinnassa on selvinnyt, ettei syrjintärikosta ole tehty.

Palvelusrikoksesta epäillyn sotilaan epäillään rikkoneen Yleisen palvelusohjesäännön määräyksiä henkilöiden tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Koska rikoksesta epäilty on kiistänyt teon, eikä asiaa voida pitää lain tarkoittamalla tavalla selvänä on Pääesikunnan päällikkö päättänyt siirtää tämän asian syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyteharkinta suoritetaan Valtakunnansyyttäjänvirastossa.