Kontaktuppgifter

Nylands brigads Beväringskommitté

10640 Dragsvik

Telefon 0299 339 101

E-post: [email protected]

Kansliet är öppet: måndag – söndag 08:00 – 18:00

Fritidsutrymmet är öppet: måndag – söndag 17:30 – 20:30

Beväringskommittén befinner sig i ett gult hus bredvid underofficersskolan

 

Kontaktuppgifter funktionärer

 

Ordförande

Undersergeant Daniel Niklander

Tel. 0299 339 101

Arbets- och studieombudsman (ASOM)

Jägare André Kultanen

Tel. 0299 339 101

Fritidsombudsman (FOM)

Jägare Rasmus Sjöholm

Tel. 0299 339 101

SOME-agent

Jägare Onni Larri

Tel. 0299 339 101

 

Instruktörer

Socialkurator Jonas Streng

Telefon 0299 331 702

E-post: [email protected]

 

Löjtnant Patric Westerlund

E-post: [email protected]

 

Idrottsofficer premiärlöjtnant Harri Paukku

Telefon 0299 331 703

E-post: [email protected]

 

Informatör Hanna Tallberg

Telefon 0299 331 017

E-post: [email protected]