Kontaktuppgifter

Nylands brigads Beväringskommitté

10640 Dragsvik

Telefon 0299 339 101

E-post: vmtk.uudpr@gmail.com

Kansliet är öppet: måndag – söndag 08:00 – 18:00

Fritidsutrymmet är öppet: måndag – söndag 17:30 – 20:30

Beväringskommittén befinner sig i ett gult hus bredvid underofficersskolan

 

Kontaktuppgifter funktionärer

 

Ordförande

Undersergeant Roope Järvinen

Tel. 0299 339 101

Arbets- och studieombudsman (ASOM)

Jägare Daniel Holmberg

Tel. 0299 339 101

Fritidsombudsman (FOM)

Jägare Rickard Lindholm

Tel. 0299 339 101

SOME-agent

Jägare Matias Monola

Tel. 0299 339 101

 

Instruktörer

Socialkurator Jonas Streng

Telefon 0299 331 702

E-post: jonas.streng@mil.fi

 

Löjtnant Patric Westerlund

E-post: patric.westerlund@mil.fi

 

Idrottsofficer premiärlöjtnant Harri Paukku

Telefon 0299 331 703

E-post: harri.paukku@mil.fi

 

Informatör Hanna Tallberg

Telefon 0299 331 017

E-post: hanna.tallberg@mil.fi