Osiot
Valikko

Varusmiestoimikunnat

Yhteystiedot

VMTK puheenjohtaja

  • alikersantti Tomi Nissinen

VMTK Varapuheenjohtaja

  • alikersantti Atte Koskinen

Työ- ja palvelusturvallisuusasiamies (TPT)

  • alikersantti Tuomas Lappalainen

Varuskunnan liikuntakerhon (VLK) johtaja

  • alikersantti Santeri Jauhiainen

Varuskunnan liikuntakerhon (VLK) ohjaajat

  • alikersantit Lado Bakit, Paavo Kokkonen, Saku Pennanen, Sani Haapea, Juho Tiihonen, Iiro Uusitalo ja Ville Hirviheimo.

Yhteystieto Karjalan lennoston varusmiestoimikuntaan

Karjalan Lennosto

Varusmiestoimikunta
PL 5, 70901 TOIVALA

Puhelin 0299 235 107
[email protected]

 

Sosiaalikuraattori ja sotilaspastori

Sosiaalikuraattori ja sotilaspastori ovat kaikkia armeijassa palvelevia varten. Heidän puoleensa voit kääntyä kaikissa mieltä painavissa asioissa. He ovat vaitiolovelvollisia käydyistä keskusteluista. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja jäävät vain teidän välisiksi.

Sotilaspastorin kanssa voit keskustella kaikista varusmiespalvelukseen, elämäntilanteeseen tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista.

Sosiaalikuraattori puolestaan auttaa sinua muun muassa

  • taloudellisissa asioissa (laskut, tuet, vuokra jne.)
  • henkilökohtaisissa asioissa (perhe, palvelusmotivaatio jne.)
  • opiskelu-, asumis- ja työasioissa (yhteishaku, työpaikan saanti jne.)

Sosiaalikuraattorin toimisto sijaitsee Suojauskomppanian alakerrassa.

Sotilaspastoriin saat parhaiten yhteyden puhelimitse.

Älä jää ongelmiesi kanssa yksin. He ovat täällä Sinua varten!

Sosiaalikuraattori
Puhelin 0299 230 206

Sotilaspastori
Puhelin 0299 230 203