Reservin ylennykset

Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Reserviläisten ylennykset perustuvat kertausharjoituspäivien määrään, sodan ajan tehtävään ja sopivuuteen.

Voit saada ylennykseen oikeuttavia kertausharjoituspäiviä osallistumalla ja suoriutumalla hyvin:

  • kertausharjoituksista,
  • Puolustusvoimien vapaaehtoisista harjoituksista,
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilatuista koulutustapahtumista tai
  • muista vastaavista koulutustapahtumista.

Palvelus Puolustusvoimissa, rauhanturvaajatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä voidaan ottaa ylennyksissä huomioon.

Ylennyksen voit saada 4-7 vuoden välein. Upseeriylennyksiä annetaan sitä harvemmin, mitä korkeamman arvon reserviläinen on saavuttanut. Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia.

Ylentämisen edellytyksenä on, että

  • sinut on sijoitettu tai olet sijoitettavissa tehtävään, joka mahdollistaa ylentämisen tai
  • sinut on varattu poikkeusolojen muuhun tehtävään (henkilövaraus eli VAP).

Ylentämiset tapahtuvat pääsääntöisesti Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. ja itsenäisyyspäivänä 6.12. Miehistöön kuuluvia voidaan ylentää lisäksi kertausharjoitusten yhteydessä.

Sotilasarvo

Koulutusvaatimus

+sijoitus ja sopivuus vast. SA-tehtävään

korpraali/ ylimatruusi

1 pvä

alikersantti

7 vrk (4v)

kersantti

res-au, 10 vrk (4v)

ylikersantti

res-au, 20 vrk, varusmieskers 10 vrk, (4v)

vääpeli/ pursimies

res-au, 40 vrk, varusmieskers 30 vrk (5v)

ylivääpeli/ ylipursimies

res-au, 50 vrk, varusmieskers 40 vrk (5v)

sotilasmestari res-au

(5v)

vänrikki / aliluutnantti

res-ups

luutnantti

res-ups, 10 vrk (4v)

yliluutnantti

res-ups, 30 vrk (5v)

kapteeni / kapteeniluutnantti

res-ups, 60 vrk (6v)

majuri / komentajakapteeni

res-ups (7v)

everstiluutnantti / komentaja

kuten edellä, vain erikoistapauksessa (7v)