Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Nainen, oletko Suomen kansalainen ja 18-29-vuotias? Jos vastasit kyllä, niin voit hakea naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Naiset voivat suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18-­29 vuoden ikä palveluksen alkaessa sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

Kaikilla samalla viivalla

Naisten palveluksen sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin miehillä. Naisilla ja miehillä on yhtäläinen mahdollisuus päästä johtajakoulutukseen sekä myöhemmin sotilasuralle. Palvelustehtäviä ei jaeta sukupuolen mukaan vaan henkilökohtaisen soveltuvuuden ja osaamisen perusteella. Naiset aloittavat palveluksen yhtä aikaa miesten kanssa. Lue lisää varusmieskoulutuksesta.

Palveluksen jälkeen naiset kuuluvat reserviin. Heidät voidaan määrätä kertausharjoituksiin samoin perustein kuin miehetkin. 45 palveluspäivän jälkeen naiset ovat asevelvollisuuslain alaisia sen vuoden loppuun, jolloin he täyttävät 60 vuotta. Lue lisää kertausharjoituksista.

Näin haet palvelukseen

1. Mieti milloin haluat palvelukseen ja mihin tehtävään

Voit hakea palvelukseen aikaisintaan sinä vuonna kun täytät 18 vuotta. Voit hakea kuluvan vuoden heinäkuun saapumiserään ja seuraavien kolmen vuoden molempiin tammikuun tai heinäkuun eriin. Hakuvuoden heinäkuun erässä paikkoja on vain rajoitetusti. Varusmiespalveluksessa on monia eri palvelustehtäviä eri Puolustusvoimien joukko-osastoissa. Kaikkia palvelustehtäviä ei kuitenkaan ole kaikissa joukko-osastoissa. Tutustu eri palvelustehtäviin.

2. Täytä lomake: "Kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten"

Löydät lomakkeen tästä. Huomaa, että sinun täytyy tulostaa kaikki lomakkeet, jotta voit allekirjoittaa ne.

3. Käy lääkärintarkistuksessa

Varaa lääkärintarkastus omasta terveyskeskuksestasi ja ilmoita tulevasi palveluskelpoisuustarkastukseen. Ota mukaasi täyttämäsi kyselylomake ja lomake "Lääkärinlausunto terveydentilasta", jonka lääkäri täyttää. Lääkärinlausuntolomakkeen löydät tästä. Hakemukseen liitettävän lääkärinlausunnon kustannuksista on mahdollista hakea kulukorvausta Puolustusvoimilta. Kulukorvausten hakeminen ohjeistetaan valintatilaisuudessa, ota kuitit mukaasi valintatilaisuuteen.

4. Täytä hakemus: "Hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen"

Ilmoita hakemuksessa palvelusaika ja -paikka toiveesi. Hakemus löytyy tästä.

5. Toimita hakemus, kyselylomake ja lääkärinlausunto siihen aluetoimistoon, jonka alueella kotikuntasi on. Hakemuksen liitteineen on oltava perillä aluetoimistossasi viimeistään 1. maaliskuuta

Postita tai vie asiakirjat suoraan omaan aluetoimistoosi. Kiireellisessä tapauksessa voit lähettää skannatut asiakirjat sähköpostilla aluetoimistoosi. Aluetoimistot palvelevat oman kotikuntasi perusteella. Yhteystiedot löydät täältä.

6. Mikäli haet erikoisjoukkoihin, katso hakuohjeet tästä

Hakemuksesi perusteella sinut kutsutaan valintatilaisuuteen

Valintatilaisuudessa saat tietoa vapaaehtoisesta asepalveluksesta, sinut haastatellaan ja terveydentilasi tarkistetaan. Aluetoimistosi järjestää valintatilaisuuden huhtikuun aikana.

Valintaperusteina ovat terveydentila ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Valittujen on myös oltava sopivia koulutettavaksi Puolustusvoimien reserviin.

Valmistaudu palvelukseen

Jos sinut valitaan palvelukseen, saat valintatilaisuudessa tai sen jälkeen postitse palveluksen aloittamismääräyksen. Siitä selviää, milloin ja missä joukko-osastossa sinun on aloitettava palvelus. Palveluksen aloittamismääräys toimii samalla matkalippunasi, joten säilytä se huolellisesti.

Ennen palvelusta sinun kannattaa kohottaa kuntoasi ja huolehtia terveydestäsi sekä raha-asioistasi. Lue lisää palvelukseen valmistautumisesta täältä.

Jos tulet toisiin ajatuksiin

Palvelukseen määrättynä sinun pitää ilmoittaa kirjallisesti (sähköposti tai kirje) ennen palveluksen alkua, ettet aloitakaan palvelusta. Palveluksen alettua sinulla on 45 päivää aikaa ilmoittaa, ettet jatka palvelusta. Kyseisen ajan (45 päivän) jälkeen olet asevelvollinen.

Joukko-osaston komentaja voi myös peruuttaa 45 päivän sisällä asepalveluksesta annetun määräyksen vamman, sairauden, ilmeisen sopimattomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

Lisätietoja löydät laista naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.