Ilmavoimien tilannevalvojat ja taistelunjohtajat

Tilannevalvonta- ja taistelunjohtoaliupseerit työskentelevät nykyaikaisissa johtokeskuksissa lähellä ilmavalvontaa, taistelunjohtamista ja hävittäjiä.

Kurssilla opiskellaan tutkavalvontaa ja ilmapuolustuksen viestijärjestelmien käyttöä. Kurssin jälkeen koulutettavat jakaantuvat Lapin ja Karjalan lennostoihin tilannevalvojien apulaisiksi, ja osa jää Ilmasotakouluun apukouluttajiksi.

Johtokeskuslinjalla sinut koulutetaan poikkeusolojen ilmavoimien tilannevalvojaksi tai taistelunjohtajaksi. Molemmat tehtävät ovat aliupseerin tehtäviä, mutta johtokeskuslinjalta on mahdollista hakeutua muiden linjojen reservinupseerikursseille. Tällöin johtajakauden tehtävät keskittyvät tukikohdan toiminnallisuuksiin.

Kouluttava joukko-osasto: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Palveluspaikka: Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto, Lapin lennosto

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: kaikki

Palveluspaikat

Johtokeskuslinja antaa laajan näkemyksen ilmailun eri osa-alueista sekä monipuolisen tietämyksen puolustusvoimien tehtävistä. Tärkeimpinä osa-alueina ovat Ilmavoimien hävittäjätorjunta sekä johtamis- ja valvontajärjestelmät. Koulutuksen jälkeen koulutettavat jakaantuvat Lapin ja Karjalan lennostoihin pääjohtokeskuksiin. Osa varusmiesjohtajista palaa lennostovaiheen jälkeen Ilmasotakouluun apukouluttajiksi. Palveluksen jälkeen on mahdollista hakea hakeutua töihin Puolustusvoimiin johtokeskusalan avoimiin aliupseerin virkoihin.

Tilannevalvojat tekevät Ilmavoimien pääjohtokeskuksissa ilmatilannekuvaa käyttäen hyväksi eri sensoreilta saatavaa informaatiota. Tilannevalvojan työssä operoidaan valvonta- ja johtamisjärjestelmiä sekä luodaan tunnistettu ja reaaliaikainen ilmatilannekuva koko valtakunnan alueelta. Ilmatilannekuvaa käytetään alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamisen.

Taistelunjohtajakoulutus toimeenpannaan vain heinäkuun saapumiserästä aliupseerikurssin 1. vaiheen halukkuuksien perusteella. Taistelunjohtajakoulutukseen valitut koulutetaan poikkeusolojen taistelunjohtajan tehtävään. Taistelunjohtaja johtaa hävittäjäosaston torjumaan ilmauhkaa. Hävittäjäosaston johtaminen ilmataistelussa vaatii jatkuvaa kaksisuuntaista kommunikaatiota hävittäjäosaston ja taistelunjohtajan välillä sekä kykyä tehdä nopeita päätöksiä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa.

Koulutus

Koulutus alkaa kahdeksan viikon peruskoulutuskaudella, jolla opitaan taistelijan perustiedot ja -taidot. Peruskoulutuskauden sisältö on sama kaikissa puolustushaaroissa. Peruskoulutuskauden jälkeen sekä tilannevalvojat, että taistelunjohtajat käyvät 16 viikon mittaisen aliupseerikurssin seuraavasti:

Peruskoulutuskausi (8 viikkoa):

 • Sotilaan perustiedot ja - taidot
 • Sotilaan perustutkinto

Aliupseerikurssi I-jakso (7 viikkoa):

 • Johtajuuden ja kouluttajuuden perusteet
 • Tukikohta toimintaympäristönä

Aliupseerikurssi II-jakso (9 viikkoa):

 • Tilannevalvojakurssi
 • Pääjohtokeskus toimintaympäristönä

Aliupseerikurssin jälkeen 26 viikon mittaisessa johtokeskusharjoittelussa ilmavoimien tilannevalvojat harjaantuvat poikkeusolojen tehtäväänsä. Taistelunjohtajien osalta johtokeskusharjoittelu sisältää:

 • Taistelunjohtajan peruskurssin (7 viikkoa)
 • Koulutuksen omaan poikkeusolojen tehtävään ja toimintaan tulenkäytönjohtopaikalla.
 • Osallistumisen päivittäiseen lentotoimintaan pääjohtokeskuksissa taistelunjohto-opettajan valvonnassa.

Pääsyvaatimukset

 • 18-vuotias ennen kurssin alkua
 • Suomen kansalainen
 • Hallitsee Suomen kielen riittävällä tasolla
 • Palveluskelpoisuusluokka A
 • Henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta koulutukseen sopiva
 • Yleinen korkeakoulukelpoisuus eli jokin alla seuraavista tutkinnoista Ilmavoimien erikoiskurssiin liittyvän varusmiespalveluksen alkaessa: 
  Ylioppilastutkinto
  International Baccalaureate-tutkinto (IB)
  Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
  Reifeprüfung-tutkinto (RP)
  Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  Ulkomaalainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Edellä mainittuihin tutkintoihin tähtäävän koulutuksen viimeisellä luokalla opiskeleva voi hakeutua, mikäli hän täyttää edellä mainitut tutkintokriteerit ennen palveluksen alkua. Hyväksytty tutkintotodistus tulee esittää ennen palveluksen alkua
 • Tarkka väriaisti (tutkitaan päivänvalolampun va-lossa Ishiharan tauluilla)
 • Näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan, lasien vah-vuus ≤± 5 diopteria)

Hakeminen

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9 ja heinäkuussa alkavalle kurssille 1.3. Hae aliupseerikurssin johtokeskuslinjalle ilmavoimien tilannevalvojaksi ja taistelunjohtajaksi Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta. Täytä hakemus osoitteessa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Hakemuksen täyttöä varten tarvitset lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta tai kesken olevien opintojen osalta matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen arvosanat.

Naisten tulee täyttää sähköinen hakemus sekä lisäksi toimittaa seuraavat lomakkeet omaan aluetoimistoonsa, josta ne lähetetään edelleen Ilmasotakouluun

Lisätietoja Ilmasotakoulun valintasihteeriltä, puh. 0299 250 223.

Valinta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintakokeisiin Ilmasotakoululle. Tammikuun saapumiserästä koulutetaan tilannevalvojia. Heinäkuun saapumiserästä tilannevalvojia sekä taistelunjohtajia. Valintatilaisuus alkaa kello 8.00 ja päättyy noin kello 18.00.

Valintakokeet sisältävät:

 • Kykytestit (oppimisedellytykset)
 • Persoonallisuustestit (psyykkinen paineensieto, sosiaaliset valmiudet, johtajuustaipumukset)
 • Haastattelun
 • Värinäkötestin ja näkötestin (tarvittaessa)
 • Lihaskuntotestin

Hakijat valitaan kurssille valintatestien soveltuvuuslausuntojen perusteella huomioiden lihaskuntotestit, haastattelut ja mahdolliset rikkeet sekä terveydentila.

Taistelunjohtajakoulutukseen halukkaat oppilaat lähetetään syyskuun aikana Tuusulaan Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen Toimintakykyosaston johtamaan taistelunjohdon soveltuvuustestaukseen. Valinnat taistelunjohdon peruskurssille tehdään samanaikaisesti reserviupseerikurssin valintojen aikana.

Lihaskuntotesti

Lihaskuntotestistä tulee saada yhteensä vähintään kuusi pistettä. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään puoli pistettä. Suoritusaikaa vatsalihasliikkeessä ja etunojapunnerruksessa on minuutti. Punnerrustyyli naisilla ja miehillä on sama.

Linkit