Varusmies.fi  varusmiesten ja reserviläisten tietopankki

Näiltä sivuilta löydät tietoa kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, reserviläisyydestä ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertaus- ja vapaaehtoisilla harjoituksilla.

instagram

youtube

youtube