Erikoisjoukkohaun kautta Tikkakoskelle

Voit päästä varusmiespalvelukseen Ilmasotakouluun kutsunnoista tai hakemalla erikoisjoukkohaussa. Kutsunnoissa Ilmasotakoulun kiintiöt ovat rajatut, ja ilmavoimien erikoiskursseille pääsy edellyttää aina hakeutumista erikoisjoukkohaun kautta.

Erikoisjoukkohaulla tarkoitetaan vapaaehtoista hakeutumista tiettyihin varusmieskoulutuksiin ennen palveluksen alkamista tai sen aikana. Kaikki ilmavoimien erikoiskurssit järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Erikoisjoukkohaussa olevien koulutuksien palvelusaika on 347 vuorokautta, ja niihin sisältyy sotilaskuljettajakurssia lukuun ottamatta aliupseerikurssin tai reserviupseerikurssin suorittaminen (varusmiesjohtajakoulutus).

Pääsääntöisesti Sinut määrätään kutsunnoissa johonkin joukko-osastoon, ja jos Sinut valitaan erikoisjoukkohaussa ilmavoimien erikoiskurssille, niin aluetoimisto muuttaa palveluspaikaksesi Ilmasotakoulun (poikkeuksena Utin jääkärirykmenttiin valitut sotilaskuljettajat).

Ilmavoimien erikoiskurssit

Lentoreserviupseerikurssi

Varusmiespalveluksen voi suorittaa ainutlaatuisella lentävällä varusmieskurssilla. Kurssi järjestetään vuosittain ja se alkaa yhtä aikaa heinäkuun saapumiserän kanssa.

Hakuaika päättyy 1.marraskuuta.

 

Aliupseerikurssin lentotekninen linja

Lentotekninen aliupseerikurssi tarjoaa mielekkään, monipuolisen ja haastavan varusmiespalveluksen tekniikasta ja lentokoneista kiinnostuneille. Kurssilta on mahdollisuus päästä myös ilmavoimien reserviupseerikurssille.

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1.3.

Varusmiesnäkökulmaa kurssin sisältöön saat lukemalla: Ilmavoimien aliupseerikurssilta apumekaanikoksi

 

Aliupseerikurssin johtokeskuslinja

Kurssin linjan oppilaat koulutetaan ilmavoimien johtokeskusten valvontakeskusryhmän tilannevalvonta-aliupseereiksi ja osa saa jatkokoulutuksen taistelunjohtajaksi (vain heinäkuun saapumiseristä). Lisäksi kurssilla annetaan tutkavalvontaan soveltuva koulutus. Kurssilta on mahdollisuus päästä myös ilmavoimien reserviupseerikurssille.

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1.3.

Varusmiesnäkökulmaa kurssin sisältöön saat lukemalla: Ilmavoimien aliupseerikurssilta tilannevalvojaksi

 

Sotilaskuljettajakurssi

Sotilaskuljettajakurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kurssin aikana sotilaskuljettajat saavat pohjan itsenäisille ajotehtäville omissa joukko-osastoissa. Kurssin aikana ajat BECE- ajokortin ja saat osan ammattipätevyyskoulutuksesta.

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1.3.

Varusmiesnäkökulmaa kurssin sisältöön saat lukemalla: Varusmiespalvelus pyörien päällä