Tiedustelukomppaniassa yhteensovitetaan vaativa sotilaskoulutus ja huipulle tähtäävä urheilu

Kaartin jääkärirykmentti 19.1.2018 14.03
Tiedote

Tiedustelukoulutukseen kuuluvan HAVU-kokeen hyväksytysti suorittaneet varusmiehet saavat kantaa hihassaan arvostettua tiedustelijan havua. Saavutus on valtaosalle tiedustelijoista "kerran elämässä" -kokemus. Tiedustelukouluttajat puolestaan kokevat kyseisen harjoituksen useamman kerran vuoden aikana.

Puolustusvoimien Urheilukoulun syksyn saapumiserän aliupseerioppilaiden ja kaartinjääkäreiden ensimmäinen tiedusteluharjoitus päättyi puolentoista vuorokauden mittaiseen HAVU-kokeeseen. Kokeessa tiedustelijoiden taitoja ja suorituskykyä mitattiin erilaisilla tehtävärasteilla, joiden aiheina oli muun muassa tiedusteluryhmän liikkuminen, radioaseman perustaminen ja tuliylläkön toteuttaminen. Kymmenien kilometrien pituiset siirtymiset suoritettiin jalan paikoin haastavissakin maastoissa.

Kouluttaja johtaa ryhmän toimintaa omalla esimerkillään

Saapumiserän johtaja tietää, että olosuhteet talvella ja pimeän aikaan luovat haasteita, vaikka koulutusaiheet eivät välttämättä erityisen vaikeita olisikaan. Vähälle jääneet yöunet verottavat jaksamisesta ja tarkkaavaisuudesta oman osansa. Osa taisteluharjoituksen tehtävärasteista sijaitsi auraamattomassa maastossa ja tunnit olivat pitkiä, myös kouluttajille. Partioiden liikkuessa omaan tahtiin ryhmän osaamisen ja fyysisen kestävyyden mukaan, kouluttajat eivät voi tietää etukäteen rasteihin, siirtymisiin ja koko harjoitukseen kuluvaa aikaa. Olosuhteista ja koulutuksen aihealueista huolimatta kouluttajilta odotetaan ammattitaitoista ja esimerkillistä mukanaoloa.

Tiedusteluharjoituksen aikana kouluttajat etenevät maastossa ryhmänsä mukana samassa varustuksessa teltassa majoittuen ja tehden ruokansa trangialla. Erityiskohtelua majoituksen tai ruokailun suhteen ei ole. Vänrikki Satu Korholalla on vuoden takaisessa muistissa oman havumerkkinsä ansaitseminen. Omakohtaisesta ja tuoreesta kokemuksesta on kouluttajana hyötyä. Silloin pystyy luontevasti samaistumaan varusmiesten tunnetiloihin ja nyt kouluttajan roolissa korostamaan asioita, jotka oman saapumiserän osalta tuntuivat haasteellisilta, Korhola täydentää. Ampumaurheilijana tunnetun Korholan kiinnostus jäädä sotilasuralle heräsi vasta oman asepalveluksensa aikana, kun hän huomasi pärjäävän erinomaisesti tiedustelijoille ominaisissa tehtävissä.

Kouluttajien työ on huippu-urheilun ja vaativan sotilaskoulutuksen yhteensovittamista

Tiedustelukomppaniassa on tiedossa haastava talvikausi. Lyhyelle aikavälille sijoittuvien vaativien leirien lisäksi urheilijoilla on oma lajikohtainen huipulle tähtäävä harjoittelu. Kovatasoisten urheilijoiden harjoittelun ja tiedustelijoiksi kouluttautumisen yhteensovittamisesta vastaavat tiedustelukomppanian kouluttajat. Tämä vaatii kouluttajilta kykyä joustaa ja huomioida varusmiehet yksilöinä. Leiriharjoitusviikkojen yhteydessä tulee osata huomioida urheilijan rasitustaso ja sen vaikutukset. Joskus eteen voi tulla myös tilanteita, joissa kouluttajan täytyy valita sotilaskoulutuksen ja urheilutapahtuman välillä.

Tiedustelukouluttajalta itseltään vaaditaan erinomaista fyysistä kuntoa ja selviytymistaitoja, jotta hän vaativissakin olosuhteissa kykenee pitämään huolta itsestään sekä samaan aikaan vastaamaan oman ryhmänsä kouluttamisesta ja toiminnasta. Pelkkä urheilutausta ei riitä valintakriteeriksi, vaikka se tehtävässä eduksi onkin. Tiedustelukouluttajalta täytyy löytyä osaamista ja kiinnostusta sotilaskoulutusta kohtaan, Ja päinvastoin, sotilaalla täytyy olla kiinnostusta urheilukoulutusta kohtaan. Kouluttajat itse eivät tunnu pitävän meteliä työnsä vaativuudesta. Heitä haastatellessa esiin nostettiin itseltä vaaditun suorituksen sijaan ylpeys varusmiestensä jaksamisesta ja positiivisesta suhtautumisesta harjoituksiin.

 

Kouluttajien työ mahdollistaa urheilijoiden kehittymisen kilpaurallaan sekä suorittaa asepalvelus kunniakkaasti. Joukkueenjohtajana toimivaa ylikersantti Jari Holopaista ilahduttaa taistelijoiden positiivinen suhtautuminen ja tahto selviytyä annetuista tehtävistä kiitettävästi.

Tiedustelijoiden urheilutaustasta on hyötyä niin henkisen kuin fyysisen jaksamisen kannalta vaativissa harjoitusolosuhteissa.