Kaikki toimet liikunnan lisäämiseksi tarpeen

Pääesikunta 19.1.2018 12.00
Tiedote

Pääesikunnan koulutusosasto selvitti varusmiespalveluksen aloittaneiden nuorten miesten fyysistä kuntoa ja kehonkoostumusta. Tutkimuksen otannassa mitattiin yhteensä 627 000 tervettä nuorta miestä. Tulokset näyttävät edellyttävän koko yhteiskunnalta toimia liikunnan ja liikunta-aktiivisuuden parantamiseksi.

Hiihtävät varusmiehet

Palveluksen aloittaneiden nuorten miesten keskipainon nousu on tasaantunut, mutta silti joka kolmas on ylipainoinen varusmiespalveluksen alussa.

Nuorten miesten kestävyyskunto on laskenut vuodesta 1980 lähtien ja lihaskunnoltaan heikkojen määrä on lisääntynyt vuosien 1992–2010 aikana. Joka neljäs nuori mies on heikossa fyysisessä kunnossa ennen palveluksen aloittamista.

Ennusteet kestävyyskunnon osalta kertovat, että nuorten miesten kunto laskee myös tulevan vuosikymmenen aikana, mikäli positiivisia muutoksia nuorten liikuntakäyttäytymisessä ei saada aikaiseksi ennen sitä. Kehon suurempi paino oli yhteydessä huonompaan kestävyys- ja lihaskuntoon.

Nuorten miesten heikko fyysisen kunto ja ylipaino saattavat aiheuttaa haasteita puolustusvoimien koulutusjärjestelmälle sekä suorituskyvylle. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari korostaa: "Näillä tekijöillä on pitkällä aikavälillä vaikutusta miesten terveyteen."

Kaikki toimet, jotka edistävät etenkin huonokuntoisten ja ylipainoisten nuorten miesten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä, ovat tervetulleita. Koko yhteiskunnan tulisi ottaa tämä huomioon liikuntapalveluiden kehittämisessä ja suuntaamisessa etenkin nuorille.

"Varusmieskoulutuksen aika ei yksistään riitä korjaamaan todettua kehityksen suuntaa, vaikka isolle osalle miehistä se tarjoaakin hyvän mahdollisuuden parantaa kuntoaan. Passiivisten liikkujien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen tarvitaan koko yhteiskunnan tukea ja saumatonta yhteistyötä. Kaikki liikuntaan kannustavat ratkaisut, joilla pystymme ylläpitämään asevelvollistemme riittävää fyysistä toimintakykyä ovat tervetulleita. Kannustavat teot auttavat meitä kaikkia suomalaisia", toteaa Puolustusvoimien johtava liikuntapäällikkö, everstiluutnantti Harri Koski.

Tutkimusraportti julkaistiin Medicine Science & Sport and Exercise 2018 lehden jo ilmestyneessä helmikuun numerossa ja se on toistaiseksi ilmaiseksi ladattavissa lehden sivuilta. Aihetta käsitellään myös 25.1.2018 ilmestyvässä Ruotuväki-lehdessä.

Santtila M, Pihlainen Kai, Koski H, Vasankari T, Kyröläinen H. Physical Fitness in Young Men Between 1975 and 2015 with a Focus on the Years 2005-2015. Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol. 50, No. 2, pp. 292–298, 2018.