Lupapalvelut

Sukeltaja miinalaiva Ladogan parkassin hylyllä. Kuva Sotamuseo.

Kulttuuriesineiden maastavienti

Sotamuseo käsittelee asiantuntemusalansa mukaisesti kulttuuriesineiden kansallisia vientilupia. Kulttuuriesineiden maastavientilupia koskevat tiedustelut lähetetään osoitteeseen sotamuseo(at)mil.fi. Lisätietoa kulttuuriesineiden maastaviennistä Museoviraston sivuilta (linkki alla).

Sukellusluvat

Sotamuseo käsittelee Puolustusvoimien omaisuutta olevien sota-alusten hylkyihin liittyvät sukelluslupa-asiat. Lupavalvontaa toteutetaan yhteistyössä Museoviraston, Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Sukelluslupia haetaan lomakkeella, johon liittyy nimilista. Sukelluksista raportoidaan tarvittaessa erillisellä raporttilomakkeella.

Luvan hinta on 40 euroa.

Ohjeita

Täytä lomake/lomakkeet, tulosta, allekirjoita ja toimita Sotamuseolle. Allekirjoitetut, skannatut lomakkeet voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen sotamuseo(at)mil.fi. Lomakkeet voi myös postittaa osoitteeseen Sotamuseo, PL 266, 00171 Helsinki.

Hakemuksen tulisi mielellään olla Sotamuseolla viimeistään kaksi viikkoa ennen sukellusten alkua.

Lupaa haettaessa kannattaa laittaa ajankohdaksi se ajanjakso, jolloin sukellukset todennäköisimmin tapahtuvat. Sukeltajalistalle laitetaan ne henkilöt, jotka todennäköisimmin sukeltavat. Näin varmistetaan se, että mahdollisimman moni saa luvan toivomaansa ajankohtaan sekä helpotetaan sukellusraportin laatijan työtä.

Sukelluslupahakemus ja liite 1 (sukeltajalista)
Sukellusraportti (liite 2)

Linkkejä

Tietoa maastavientilupa-asioista Museoviraston sivuilla

Tietoa vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä Museoviraston sivuilla

Helli hylkyjämme -blogikirjoitus