Kuvapalvelut

Valokuvia etsitään Puolustusvoimien kuva-arkistossa Sotamuseossa. Kuva Sotamuseo.

Puolustusvoimien kuva-arkisto on suljettu 1.1.–31.12.2018. Arkisto muuttaa vuoden aikana uusiin tiloihin Vantaan kokoelmakeskukseen. Kiinnioloaikana arkisto ei ota vastaan eikä käsittele tietopalvelupyyntöjä tai kuvatilauksia eivätkä arkistokäynnit ole mahdollisia.

Sodan ajan valokuvat

Sodan ajan valokuvat vuosilta 1939–1945 ovat SA-kuva-arkistossa osoitteessa sa-kuva.fi. Kuvat ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä tiettyjen ehtojen mukaisesti. Kuvia julkaistaessa lähteeksi on merkittävä "SA-kuva". Verkkopalvelu toimii normaalisti kuva-arkiston kiinnioloaikana.

Kuvat puolustusvoimien nykytoiminnasta

Puolustusvoimien toimintaa kuvaavien nykykuvien ottaminen ja jakaminen on Puolustusvoimien palvelukeskuksen vastuulla.