Sodan ajan joukot

Sodan ajan joukot on jaettu alueellisiin, operatiivisiin ja paikallisjoukkoihin.

Kukin sodan ajan sijoituksen saanut reserviläinen kuuluu johonkin kolmesta joukosta. Joukko määräytyy pääosin varusmieskoulutuksen perusteella. Paikallisjoukkoihin voi lisäksi hakeutua reservissä ollessaan.

Alueelliset joukot ovat suurimmat sodan ajan joukot. Yhdessä paikallisjoukkojen kanssa ne puolustavat koko maata. Alueellinen joukko suojaa tiettyä aluetta ja sitoo vihollisen taisteluun. Alueelliset joukot pysäyttävät vihollisen etenemisen, jotta operatiiviset joukot voivat tuhota sen.

Operatiiviset joukot ovat joukoista suorituskykyisimmät. Ne käyvät ratkaisevat taistelut ja tuhoavat vihollisen. Sodan ajan operatiivisiin joukkoihin kuuluu noin 60 000 sotilasta.

Paikallisjoukot ovat toimineet vuodesta 2015 alkaen. Ne suojaavat tiettyä aluetta ja toimivat vihollisen erikoisjoukkoja vastaan. Paikallisjoukkojen järjestelyssä hyödynnetään paljon vapaaehtoisuutta. Joukkoihin voi hakeutua Puolustusvoimien aluetoimistojen kautta.