Reserviläisen terveys

Jos reserviläisen terveydentilassa tapahtuu palveluskelpoisuuteen vaikuttava muutos, on asiasta ilmoitettava.

Muutos terveydentilassa ilmoitetaan Puolustusvoimien aluetoimistolle. Ilmoitukseen tulee liittää palveluskelpoisuutta koskeva lääkärintodistus. Mikäli aluetoimisto ei voi muuttaa reserviläisen palveluskelpoisuusluokkaa ilmoituksen perusteella, se järjestää reserviläiselle tarkastuksen.

Palveluskelpoisuusluokituksen C saanut reserviläinen vapautetaan rauhan ajan palveluksesta ja siirretään varareserviin. Hänelle voidaan tarvittaessa tehdä uusi terveystarkastus palveluskelpoisuusluokan muutosta varten. Luokituksen A tai B saaneet jatkavat reservissä.