Maakunta- ja paikallisjoukot

Maakuntajoukot toimivat sodanaikana osana paikallisjoukkoja. Paikallisjoukot ovat sodan ajan joukkoja, joita käytetään alueellisiin taistelu- ja puolustustehtäviin.

Maakuntajoukot

Maakuntajoukkojen muodostaminen edistää erityisesti alueellisten joukkojen suorituskykyä. Maakuntajoukot ovat olleet koulutettuina ja valmiudessa vuodesta 2008 alkaen. Joukkojen yhteisvahvuus on noin 5 000 henkeä. Maakuntajoukot tarjoavat koulutusta halukkaille reserviläisille.

Maakuntajoukkoihin valitaan henkilöitä, jotka ovat antaneet Puolustusvoimille sitoumuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Joukot puolustavat sodan aikana tiettyä maantieteellistä aluetta osana paikallisjoukkoja. Rauhan aikana maakuntajoukkoja voidaan hyödyntää Puolustusvoimien virka-aputehtävissä.

Maakuntajoukkoja voidaan kouluttaa kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n kursseilla. Joukkoa voidaan kouluttaa sekä virka-aputehtävissä toimimiseen että sodan ajan puolustustehtäviin.

Paikallisjoukot

Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja vihollisten erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot järjestetään maakuntapataljooniksi, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Maakuntapataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Paikallisjoukkojen koostumus

Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä alueellisista ja operatiivisista joukoista. Esimerkiksi sotilaspoliisit koulutetaan varusmiespalveluksessa suoraan paikallisjoukkoihin.

Paikallisjoukkoihin voi hakeutua ilmoittamalla halukkuudestaan Puolustusvoimien aluetoimistolle. Joukkojen kouluttamisessa käytetään paljon vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen resursseja. Reserviläinen voi paikallisjoukkojen lisäksi hakeutua oman alueensa maakuntakomppaniaan.