Keski-Suomen maakuntajoukot

Keski-Suomen maakunnan paikallispataljoonassa palvelee alueensa hyvin tuntevia maanpuolustustahtoisia reserviläisiä. Joukon jäsenet haluavat oppia uutta, toimia ja harjoitella yhdessä.

Paikallispataljoonan Päijänteen ja Suomenselän komppanioihin kuuluu hieman noin 600 asiansa osaavaa sotilasta. Joukko on riittävän suuri, mutta sen isku- ja toimintakyky perustuvat ensisijaisesti kovaan tahtoon – tahtoon olla kotiemme turvana myös vaikeina aikoina.

Paikallispataljoonan päätehtävät ovat

  • joukkojen perustaminen
  • aluevalvonta
  • kohteiden suojaaminen.

Paikallispataljoonan tehtäviä voivat lisäksi olla sodan ajan tehtävät, kuten taistelu- ja tiedustelutehtävät, etsintä- ja pelastustoiminta sekä virka-apu.

Keski-Suomen maakuntajoukot harjoittelevat eri teemojen perusteella noin viisi vuorokautta vuodessa. Maakuntajoukkojen sotilaista kaksi kolmannesta on saanut sotilaskoulutuksen ja heidän keski-ikänsä on 35 vuotta.