Reserviläisen etuudet ja oikeudet

Reserviläinen on oikeutettu kertausharjoituksen aikana maksuttomaan muonitukseen, majoitukseen ja varustukseen sekä terveydenhuoltoon ja lääkitykseen. Lisäksi hänelle korvataan matkakustannukset harjoitukseen tuloon ja sieltä poistumiseen halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti.

Oikeus- ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa saa apua joukko-osaston sosiaalikuraattorilta. Kuraattorin palvelut ovat maksuttomia ja häneen voi ottaa yhteyttä jo ennen kertausharjoitusta. Harjoituksen yhteydessä sattuneista tapaturmista maksetaan korvausta. Kertausharjoituksessa on oikeus lomaan vain perustellusta syystä.

Reserviläispalkka ja päiväraha

Puolustusvoimat maksaa kertausharjoituksen ajalta reserviläispalkkaa ja päivärahaa. Reserviläispalkka on veronalaista tuloa, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa verottajalle. Työnantajaa varten reserviläispalkasta saa palkkalaskelman. Päiväraha on verotonta tuloa.

Reserviläispalkkaa maksetaan

  • upseereille ja erikoisupseereille 65,85 euroa päivältä,
  • aliupseereille 62,80 euroa päivältä ja
  • miehistölle 60,10 euroa päivältä.

Lisäksi kaikille maksetaan päivärahaa 5,10 euroa päivältä. Naiset saavat myös varusrahaa 0,50 euroa päivältä.

Vapaaehtoiseen harjoitukseen tulevalla on yllä mainittuihin etuuksiin muuten samat oikeudet, mutta hänelle ei makseta reserviläispalkkaa. Kaikki etuudet maksetaan kertausharjoitukseen tai vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuneiden tileille vähintään kerran kuukaudessa.

Reserviläisen oikeudet

Harjoituskäsky pyritään lähettämään noin puoli vuotta ennen harjoituksen alkua, jotta reserviläinen ehtii hoitamaan siviiliasiansa kuntoon.

Ennen harjoituksia pitää olla yhteydessä työnantajaan tai työttömyysrahan maksajaan. Kertausharjoitukset ovat hyväksyttävä syy olla poissa töistä, kunhan harjoituksesta on ilmoitettu työnantajalle yli kaksi kuukautta ennen harjoitusta. Kertausharjoituksessa olevaa ei voida irtisanoa työ- eikä virkasuhteesta.

Lisäinformaatiota: https://tem.fi/maanpuolustusvelvollisen-tyosuhdeturva.

Muut raha-asiat

Työntekijällä voi olla kertausharjoituksen ajalta oikeus myös täyteen tai osittaiseen palkkaan, riippuen oman alansa työ- tai virkaehtosopimuksesta. Asia kannattaa selvittää jo ennen harjoitusta työnantajalta tai ammattiliitosta. Työttömälle kertausharjoitus ei aiheuta omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

Kertausharjoituksiin käsketty reserviläinen ja hänen perheensä voivat hakea toimeentulotukea kuntansa sosiaalitoimistosta.

Jos reserviläinen on lisäavustuksen tarpeessa, hän voi anoa sotilasavustusta. Tällöin hänelle voidaan maksaa asumisavustusta ja korvata erääntyvät opintolainan korot. Sotilasavustuksesta saa lisätietoa Kelan paikallistoimistosta.