Kertausharjoitukset

Kertausharjoitukset ylläpitävät reserviläisten maanpuolustustaitoja ja sodan ajan joukkojen suorituskykyä. Kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin ja ovat yhtä velvoittavia kuin varusmiespalvelus.

Reserviin kuuluva asevelvollinen voidaan määrätä kertausharjoitukseen.

Määräys osallistua kertausharjoitukseen lähetetään asevelvolliselle vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Määräajasta voidaan asevelvollisen suostumuksella poiketa.

Kertausharjoituskäskyn saaneen tulee seurata käskyssä olevia ohjeita. Käskyn B-osa tulee täyttää ja lähettää heti siihen aluetoimistoon, joka lähetti käskyn.

Kertausharjoitus on asevelvollisen oikeus

  • Sinulla on oikeus saada työstäsi vapaata kertausharjoituksen suorittamista varten (sinun tulee ilmoittaa harjoituksesta työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen harjoitusta).
  • Sinulla on irtisanomissuoja.
  • Työttömän tulee vastaavasti ilmoittaa harjoituksesta työttömyyspäivärahan maksajalle ja Työ- ja elinkeinotoimistoon.
  • Kertausharjoituskäskyssä kerrotaan, mistä harjoitukseen liittyviä lisätietoja saa. Kertausharjoitukseen osallistuminen on pakollista, mikäli ei ole saanut Puolustusvoimien aluetoimiston myöntämää vapautusta.

Lisäksi tasavallan presidentin päätöksellä voidaan Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen edellyttäessä määrätä reserviin kuuluvia asevelvollisia kertausharjoitukseen kolmen kuukauden määräajasta poiketen. Näin mahdollistetaan tarvittaessa sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Tällöin määräys kertausharjoitukseen annetaan kunkin asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan.

Harjoituksiin voidaan käskeä reservissä olon aikana

  • upseerit, opistoupseerit ja aliupseerit 200 vuorokaudeksi,
  • vaativiin miehistön tehtäviin koulutetut 150 vuorokaudeksi ja
  • muu miehistö 80 vuorokaudeksi.