Reserviläinen

Varusmiespalveluksen suorittanut siirtyy kotiutuessaan reserviin.

Reservin osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla, joihin reserviläiset käsketään erikseen. Reserviläisille järjestetään myös vapaaehtoisia harjoituksia ja koulutuksia.

Reserviin kuuluu noin 900 000 suomalaista. Sodan aikana ensimmäisenä koottava kenttäarmeija on 230 000 sotilaan vahvuinen, ja sitä täydennetään tarvittaessa muilla reserviläisillä.

Asevelvollinen kuuluu reserviin 50- tai 60-vuotiaaksi saakka. Miehistöön kuuluva siirtyy varareserviin sen vuoden lopussa, kun hän täyttää 50 vuotta; upseerit ja aliupseerit ovat reservissä sen vuoden loppuun, kun he täyttävät 60 vuotta. 60-vuotiaat vapautuvat reservistä ja varareservistä.

Aluetoimistot palvelevat reserviläisiä

Reserviläisen asioita hoitaa aluetoimisto. Toimistolta voi käydä kysymässä otetta omista asevelvollisrekisteritiedoistaan. Rekisteriin on tallennettu reserviläisen sijoittamista varten tarvittavat henkilötiedot ja sotilaskoulutusta koskevat tiedot.

Aluetoimistolle voi ilmoittaa varusmiespalveluksen jälkeen suorittamistaan opinnoista ja muusta hankkimastaan osaamisesta, joka voi vaikuttaa sodanajan sijoitukseen.

Reserviläisen täytyy pitää aluetoimisto tietoisena asuinpaikastaan ilmoittamalla Väestörekisterikeskukselle muutostaan uudelle paikkakunnalle.

Määräys tai kutsu harjoitukseen?

Kertausharjoitukset

Määräys tai kutsu harjoitukseen?

Saitko määräyksen tai kutsun harjoitukseen? Kirje edellyttää aina vastaamista reserviläiseltä!

Lue toimintaohjeet tästä
Kysyttävää asevelvollisuudesta?

Usein kysytyt kysymykset

Kysyttävää asevelvollisuudesta?

Kysyttävää asevelvollisuudesta? Katso vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin!

Tutustu tästä!
Inttivisa

Pelit

Inttivisa

Olitpa aktiivinen reserviläinen tai et, inttiaika jää mieleen ja sitä on mukava muistella. Testaa kuinka paljon tiedät nykyisestä varusmiespalveluksesta ja miten se eroaa sinun omasta palveluksestasi.

Tästä pelaamaan!