Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 300 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeritarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Yhdessä olemme parempia
Jääkäriprikaati
Uutinen 19.11.2019 22.15
Urheilukoulussa varusmiespalveluksen aloittavat talvilajien urheilijat on valittu
Kaartin jääkärirykmentti Kainuun prikaati
Tiedote 19.11.2019 11.03
Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja vaihtui Libanonissa
Maavoimien esikunta
Tiedote 19.11.2019 10.26
Ilmapuolustusharjoituksen paluumarssit
Jääkäriprikaati
Tiedote 18.11.2019 12.56
Monipuoliset ja haastavat ammunnat ilmapuolustusharjoituksessa 2/2019
Jääkäriprikaati
Uutinen 16.11.2019 16.08
2020-luku tuo muutoksia jalkaväen taisteluun
Maavoimat
Uutinen 15.11.2019 14.14
Aliupseerioppilaat harjoittelevat Helsingissä ja Sipoossa
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 15.11.2019 13.25