Jalkaväen kalusto

Jalkaväkiyksiköillä on suuri tulivoima lähietäisyydellä. Kaikki taistelijat on varustettu rynnäkkökiväärillä ja nykyaikaisella taistelijan asulla. Tulitukiaseina käytetään konekivääreitä, ilmatorjuntakonekivääreitä ja kranaattikonekivääreitä. Ilmatorjuntakonekivääreitä käytetään sekä ilma- että maa-ammuntaan.

Lähialueen panssarintorjunta toteutetaan kertasingoilla. Kevyitä kertasinkoja kuuluu kaikkien joukkojen varustukseen. Panssarintorjunnan painopiste luodaan pataljoonan ja prikaatin panssarintorjuntaohjuskomppanioilla, miinoilla ja epäsuoralla tulella. Raskas kranaatinheitinkomppania kuuluu jokaisen jalkaväen pataljoonan kokoonpanoon. Jalkaväkiprikaateissa on lisäksi kevyt kranaatinheitinjoukkue jokaisessa jalkaväkikomppaniassa. Kokoonpanoihin kuuluvat tulenjohtajat johtavat kaikkien käyttöön saatavien tuliyksiköiden tulta.

Jääkäripataljoonat on varustettu joko telakuorma-autoilla tai kuljetuspanssariajoneuvoilla. Ajoneuvoihin on asennettu ilmatorjuntakonekivääri.

Taistelupanssarivaunu on panssaripataljoonien pääkalusto. Panssariprikaatien muut yksiköt ovat varustettu rynnäkkö- ja erikoispanssarivaunuilla sekä kuljetuspanssariajoneuvoilla.

Jalkaväki

Rynnäkkökivääri 7.62 RK 62

Jalkaväkijoukkojen perusase.

Rynnäkkökivääri 7.62 RK 95 TP

Käytetään taistelijan perusaseena tietyillä joukko-osastoilla 7.62 RK 62 rinnalla.

Konekivääri 7.62 KK PKM

Jalkaväkijoukkojen ryhmäkohtainen tulitukiase.

Ilmatorjuntakonekivääri 12.7 ITKK 96

Kaikkien joukkojen lähi-ilmatorjunta.

Kertasinko 66 KES 88 ORAK

Jokaisen taistelijan panssarintorjunta-ase keveitä vaunuja vastaan.

102 Raskas lähipanssarintorjuntaohjus NLAW

Ensisijaisesti raskaita panssarimaaleja vastaan.

Kevyt kranaatinheitin 81 KRH

Jalkaväen taistelun tukeminen epäsuoralla tulella.

Raskas kranaatinheitin 120 KRH

Pataljoonan ja komppanian taistelun tukeminen epäsuoralla tulella.

Kranaatinheitintelakuorma-auto 120 KRH TEKA

Kranaatinheitin 120 KRH 92 asennettuna telakuorma-auton takavaunuun.

Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361-AMOS

Yksi kaksiputkinen vaunu muodostaa itsenäisen tuliyksikön.