Varautuminen ja kokonaisturvallisuus

Kansainvälisen ja kansallisen tason toimintaympäristön kehitys ja muuttuvaisuus on nostanut tarpeen tarkastella suomalaisen yhteiskunnan varautumista ja kokonaisturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Globalisaatio ja taloudellinen kehitys tuovat positiivisen kehityksen lisäksi mukanaan vaikeasti ennakoitavia riskejä ja uhkia. Tietoyhteiskunnan verkottuneisuus, väestörakenteen, lainäädännön ja hallinnon rakenteiden muutokset aina aluetasolla asti vaikuttavat yhteiskunnan varautumiseen.

Tarkastelun lähtökohtana on yhteiskunnan voimavarojen hyödyntäminen valtiojohdosta aina paikallistasolle asti. Keskeistä varautumisessa on tiivis yhteistyö niin viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen kuin yksittäisten kansalaisten kesken, joka lujittaa yhteisvastuullisuutta. Kokonaisturvallisuuden ymmärtäminen suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin tukirakenteena on perusta yhteistyölle.

Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -Komiteamietintö