Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Sisäisen turvallisuuden selonteon toimeksianto perustuu hallitusohjelmaan. Selonteko on laadittu ensimmäistä kertaa ja sen valmistumiseen on vaikuttaneet vahvasti myös käynnissä olevat ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustusselonteon valmistelut.

Selonteon tarkoituksena on antaa suuntaviivat toiminnalle, nostaa esiin uudenlaisia toimenpiteitä sekä kartoittaa resursseja uusien tilanteiden varalle.

Sisäisen turvallisuuden vahvistaminen monimutkaisessa turvallisuusympäristössä edellyttää viranomaisten suorituskyvyn lisäksi laaja-alaista yhteistyötä viranomaisten, kansainvälisten toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, yritysten sekä lukuisten muiden toimijoiden kesken.

Selonteon pohjalta valmistellaan sisäisen turvallisuuden strategia, joka ohjaa koko hallinnonalan toimintaa tulevina vuosina hallitusohjelman rinnalla.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta