Osiot
Valikko
Maanpuolustuskurssit

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on turvata maamme itsenäisyys, säilyttää demokraattiset perusarvomme, vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa sekä edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu kahden- ja monenvälisiin suhteisiin, vaikuttamiseen Euroopan unionin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä uskottavaan maanpuolustukseen.

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa käsitellään kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja kehityspolkuja. Siinä käsitellään Suomen turvallisuuspoliittisia linjauksia ja puolustuksen kehittämistarpeita kokonaisvaltaisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastelujakso ulottuu aina 2020 -luvulle asti. Tarkoitus on tuottaa laaja turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteisymmärrys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja että sillä on kansalaisten tuki.

Lue selonteko kokonaisuudessaan: Suomen turvallisuus -ja puolustuspolitiikka 2012