Osallistujat ja valintaperusteet

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta (MONK) ohjaa yleistä maanpuolustusopetusta.

Maanpuolustuskurssit kerää osallistujaesitykset eri yhteiskunnan aloilta ja valmistelee sen perusteella esityksen neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta hyväksyy valtakunnallisten kurssien osallistujat ja vahvistaa kurssien ajankohdat.

Osallistujat valitaan virka-aseman tai tehtävän perusteella siten, että he ovat omalla toimialallaan keskeisessä asemassa yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa, häiriöihin varautumisessa ja niitä tukevissa toiminnoissa. Osanottajavalinnoissa huomioidaan tasapuolisuus yhteiskunnan eri toimialojen välillä, toimialakohtaiset tavoitteet, alueellisuus ja sukupuoli.

Valtioneuvoston asetus maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä