Materiaalit

Maanpuolustuskurssien sivuilta löydät ajankohtaiset yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvät materiaalit ja selonteot, jotka ohjaavat eri hallinnonalojen toimintaa.