Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Kyberturvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot on pystyttävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Nyky-yhteiskuntamme on riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja on haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille. Tästä ympäristöstä on kansainvälisesti ryhdytty käyttämään termiä kybertoimintaympäristö.

Kyberturvallisuusstrategiassa määritellään ne tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin. Strategian avulla varmistetaan tavoitteiden ja toimintalinjojen toimivuus.

Strategiassa toimenpiteet on koottu eri valtionhallinnonalojen ja huoltovarmuusorganisaation esityksistä. Ne tähtäävät ratkaisuihin, joilla edistetään suomalaisten yritysten kyberturvallisuutta, liiketoimintamahdollisuuksia sekä viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Kyberturvallisuusstrategia