EUNAVFOR MED - FINBT on sea

EUNAVFOR MED - OPERAATIO SOPHIA

EUNAVFOR MED - OPERAATIO SOPHIA:n tehtävänä on ihmissalakuljettajien toimintaedellytysten häiritseminen ja estäminen sekä Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahanmuuton vähentäminen.

Euroopan Unionin operaatio EUNAVFOR MED toimii Välimerellä tavoitteena rikkoa ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toimintamalli Pohjois-Afrikasta Eurooppaan, keskittyen Libyasta Eurooppaan suuntautuvan toiminnan estämiseen. Operaatio käynnistettiin 22. kesäkuuta 2015 ja sen nykyinen mandaatti EU:lta on voimassa maaliskuun loppuun 2020.

Operaatiolla on kaksi tukitehtävää, jotka ovat Libyan rannikkovartioston ja merivoimien kouluttaminen sekä YK:n aseidenvientikiellon toteutumisen valvonta Välimerellä.

Operaatio on perustanut koulutuksen seurantajärjestelmän Libyan kansallisen merivartioston kanssa varmistaakseen koulutuksen pitkäkestoiset vaikutukset ja merivartioston toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisäksi operaation keräämät tiedot laittomasta kaupasta, mukaan lukien tiedot raakaöljyn laittomasta viennistä ja muusta laittomasta viennistä, voidaan luovuttaa Libyan laillisille viranomaisille ja jäsenvaltioiden asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja toimivaltaisille unionin elimille.

Operaatioon osallistuu 26 Euroopan unionin maata ja sen toiminnan ydin on laivasto-osaston johtoesikunnan (FHQ, Force Headquarter) ja operaatioon osallistuvien alusten ja lentokoneiden toiminta Välimerellä. Vaikka operaation tehtävänä ei ole meripelastus, se pelastaa tarvittaessa merihätään joutuneita henkilöitä. EUNAVFOR MED toimii läheisessä yhteistyössä EU:n rajavalvontavirasto FRONTEX:n TRITON-operaation kanssa.

Suomella on operaatio SOPHIA:ssa henkilöstöä eri tehtävissä laivasto-osaston johtoesikunnassa sekä Roomassa sijaitsevassa operaatioesikunnassa (OHQ, Operation Headquarter). Suomalainen alustarkastusosasto osallistui operaatioon marraskuusta 2015 lokakuuhun 2016.

Osallistuminen Euroopan Unionin johtamaan EUNAVFOR MED operaatio Sophiaan tukee Suomen meriliikenteen suojaamisen erikoisosaamisen kehittämistä ja kokonaiskuvan muodostamista merellisessä, monikansallisessa operaatiossa.

Operaation komentaja on kon Italian merivoimista.

Operaation omilta englanninkielisiltä sivuilta löytyy lisätietoja.

Merivoimat

Operaatio Sophian jatkosta neuvotellaan EU:ssa

EU:n johtaman EUNAVFOR MED - OPERAATIO SOPHIA:n tehtävänä on ihmissalakuljettajien toimintaedellytysten häiritseminen ja estäminen sekä Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahanmuuton vähentäminen. Operaatio toimii Välimerellä ja sen tavoitteena rikkoa ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toimintamalli Pohjois-Afrikasta Eurooppaan, keskittyen Libyasta Eurooppaan suuntautuvan toiminnan estämiseen.
11.2.2019 | 11.14
Merivoimien komentaja tarkasti kriisinhallintaoperaatio Sophian
Merivoimat

Merivoimien komentaja tarkasti kriisinhallintaoperaatio Sophian

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus tarkasti operaation tällä viikolla Italiassa.
31.8.2017 | 14.03
EUNAVFOR MED - operaatio Sophian mandaattia jatkettiin vuoden 2018 loppuun
Merivoimat

EUNAVFOR MED - operaatio Sophian mandaattia jatkettiin vuoden 2018 loppuun

Välimerellä käynnissä oleva Euroopan Unionin operaatio EUNAVFOR MED - operaatio Sophia sai jatkomandaatin 31.12.2018 saakka. Operaation päätehtävä on rikkoa ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toimintamalli Pohjois-Afrikasta Eurooppaan keskittyen Libyasta Eurooppaan suuntautuvan toiminnan estämiseen.
31.7.2017 | 12.15
Suomi jatkaa EUNAVFOR MED - operaatio Sophiassa vuoden 2018
Merivoimat

Suomi jatkaa EUNAVFOR MED - operaatio Sophiassa vuoden 2018

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat keskiviikkona 15. maaliskuuta, että Suomi jatkaa osallistumista Välimeren EUNAVFOR MED - operaatio Sophiassa vuoden 2018 ajan nykyisellä, enintään 10 sotilaan panoksella.
17.3.2017 | 15.01