Hyppää sisältöön

Irak OIR

Operation Inherent Resolve (OIR) on Yhdysvaltain johtama valtioiden välinen koalitio, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2014. OIR-operaation tehtävä on koordinoida ja tehostaa DAISH’n vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 70. 

Kansainvälinen koalitio antaa sotilaallista tukea DAISH’in vastaiseen toimintaan, ehkäisee vierastaistelijoiden lähtöä konfliktialueelle, pyrkii tyrehdyttämään DAISH'in rahoituskanavat sekä heikentämään DAISH’in ideologiaa. Lisäksi operaation tavoitteena on alueen humanitaarisen kriisin lievittäminen. Toiminnan lähtökohtana on, että kukin maa päättää itse, minkälaista tukea DAISH’in vastaiseen toimintaan antaa.

OIR-operaatio poikkeaa muista Suomen käynnissä olevista kriisinhallintaoperaatioista. Joukkojen asemaa Irakissa ei määritä yhteinen kansainvälinen sopimus alueella, vaan toiminta perustuu Suomen ja Irakin väliseen noottien vaihtoon.

Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 2015 lähtien.

Lue lisää OIR:sta opeeraation sivuilta https://www.inherentresolve.mil/ tai https://theglobalcoalition.org/en/.

Irakissa Suomi osallistuu myös Nato Mission Irak -koulutusoperaatioon (NMI) yhdellä esikuntaupseerilla. Henkilö kuuluu Suomen kansalliseen joukkoon Irakissa (SKJI). NMI-operaatioon on osallistuttu 1.1.2019 alkaen TP-UTVA:n linjauksen perusteella.

Työ operaatiossa

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) muodostuu kouluttajaosastosta, suojausosastosta sekä esikunta- ja tukiosista. Suomalaiset kouluttavat Irakin turvallisuusviranomaisia kurssimuotoisesti koulutustukikohdissa eri puolilla Kurdistania ja osallistuvat koulutus- ja neuvonantotoimintaan Pohjois-Irakin lisäksi myös muualla Irakin alueella.

Tehtäviä on erityisesti reservin upseereille ja aliupseereille, joilla on vahva johtajakoulutustausta. Irak on turvallisuus- toimintaympäristönä vaativa, joten pääasiassa operaatiossa palvelevilla on aiempaa kriisinhallintakokemusta.

Toimintaympäristö